Info

 

in english

Miksi Hankeportaalia tarvitaan?

Puutuoteteollisuuden keskeisiä menestystekijöitä ovat uudistuminen ja kestävä kehitys. Menestyminen myös tulevaisuudessa edellyttää tutkimushankkeita, joilla terävöitetään osaamisen tasoa, parannetaan alan materiaali- ja resurssitehokkuutta, löydetään uusia loppukäyttösovellutuksia ja näin lisätään alan kilpailukykyä. Rakentaminen on suurin loppukäyttökohde, joten suuri osa kehitystoiminnasta tähtää puun rakentamiskäytön optimointiin.

Suomessa on korkeatasoista, puutuoteteollisuutta palvelevaa tutkimusta, mutta tieto käynnistyvistä tai jo käynnissä olevista hankkeista ei välttämättä välity teollisuuden, tutkimuslaitosten kuin rahoittajienkin keskuudessa. Tiedon heikko leviäminen saattaa johtaa päällekkäisiin hankkeisiin sen sijaan, että kyettäisiin hyödyntämään ja jatkojalostamaan jo tutkittua tietoa.

Puutuoteteollisuus julkaisi joulukuussa 2015 alan tutkimusagendan, joka ulottuu vuoteen 2025. Agendan tavoitteena on suunnata toimialan tutkimustyötä kohti teollisuuden tarpeita ja näin käyttää rajallisia resursseja mahdollisimman tehokkaasti. Agendan päivitystyö on jo aloitettu.

Hankeportaalissa on nyt hankkeiden lisäksi sivu osaajien listaamiseksi. Tutkimus- ja opetustyötä tekevät voivat luoda itsestään pienen kuvauksen ja kertoa yhteystietonsa, listata ja linkittää hanke- tms. muuta tietoa. Osaajaportaalin kautta halutaan auttaa verkostoitumisessa ja osaajien löytämisessä.

Hankeportaalin tavoitteena on:

 • Helpottaa ja ohjata teollisuus tutkimustiedon pariin
 • Helpottaa uusien tutkimushankkeiden aloittamista
 • Näyttää käynnissä oleva hankekartta teollisuudelle, tutkijoille ja rahoittajille
 • Lisätä alan teollisuuden ja alalla toimivien tutkijoiden ja rahoittajien yhteistyötä.
 • Osoittaa aktiiviset yhteisöt ja asiantuntijat eri teema-alueilla
 • Toimia valmistuneiden hankkeiden kirjastona

Kenelle Hankeportaali on tarkoitettu

Hankeportaalista tietoa voi hakea vapaasti. Hankeportaali on hyödyllinen työkalu alan teollisuudelle, tutkimuslaitoksille ja rahoittajille.

Miten Hankeportaali toimii?

Hankeportaalin käyttö on ilmaista. Tutkimustietoja haetaan hakusanojen avulla. Hakua voi tarkentaa ajan, tutkimusyksikön, tutkimusalan ja hankkeen tilan avulla.

Hankeportaaliin hanketieto tallennetaan kirjautumalla järjestelmään. Ensimmäisellä kerralla rekisteröidytään. Rekisteröintisivulle pääset oikeassa yläreunassa olevan Kirjaudu sisään -napin kautta ja klikkaamalla avautuvalta sivulta Sign up. Rekisteröinnin yhteydessä luodaan oma käyttäjätunnus ja salasana.

Yhteystietojasi ei tulla luovuttamaan kenellekään kolmannelle osapuolelle ja ne ovat vain Puutuoteteollisuus ry:n hankeportaali- ja tutkijarekisterikäytössä. Tutkijarekisteriä hyödynnetään Puutuoteteollisuus ry:n järjestämien seminaarien tai vastaavien, ei-kaupallisten tilaisuuksien järjestämisessä/ kutsuissa.

Hankeportaalin tiedon tallettamisesta ja päivittämisestä vastaa hanketiedon tallettaja. Hankeportaalissa esitetyn tiedon oikeellisuudesta ja tiedon/kuvien julkisesta levittämisestä vastaa kunkin hankkeen tiedon tallettaja.

 

 

Why do we need the project portal?

Modernisation and sustainable development are key success factors in the development of the wood product industry. Success requires research projects which are used to increase competence, improve material and resource efficiency in the industry, find new end-use applications, and in doing so, increase the industry’s competitive ability. Furthermore, as wood construction is the main end use sector for our products, we need to focus on developing the products for more efficient use in construction.

There is high-level research that serves the wood product industry in Finland, but:

 • There is a lack of information on projects which are either under way or are due to begin among the industry, research facilities and financers.
 • The poor distribution of information creates overlapping projects, rather than allowing for the utilization and refining of previous research.

In December 2015, Puutuoteteollisuus published a research agenda. The agenda aims to better guide research in the industry towards the industry’s needs, and thereby use limited resources as efficiently as possible. The research agenda will be updated in the coming years.

The aim of the project portal is to:

 • Facilitate and guide the industry towards research information
 • Facilitate the initiation of new research projects
 • Communicate projects that are under way to the industry, researchers and financiers by means of a project map
 • Increase cooperation between the industry and researchers and financiers working in the industry.
 • Show active communities and specialists in various topics
 • Acts as a library of completed projects

Who is the project portal for?

Users can freely search for information in the project portal. The project portal is a useful tool for the industry, research facilities, and financiers.

How does the project portal work?

The project portal is free to use. Users can search research information using search terms. The search can be extended to include the date, research unit, field of research, and project status.

Project information is saved in the project portal by logging in to the system. Users register the first time they sign in. Access the registration page by clicking the Kirjaudu sisään (Login) button on the top-right. Then select Sign up. You will create a user name and password when you register.

Your contact details will not be given to any third party and will be only be used for Puutuoteteollisuus ry’s project portal and researcher register. The researcher register is used to organize/invite researchers to seminars or similar events organised by Puutuoteteollisuus ry, not for commercial purposes.

The person saving project information is responsible for saving and updating the information in the project portal. The person responsible for saving the information about a particular project is responsible for the accuracy of the relevant information displayed in the project portal and for the public distribution of information and images.

 

 

Portaalin ylläpidosta ja markkinoinnista vastaa Puutuoteteollisuus ry. Lisätietoja voi kysyä tarvittaessa osoitteesta info@puutuoteteollisuus.fi

Puutuoteteollisuus ry is responsible for maintaining and marketing the portal. Further information is available from info@puutuoteteollisuus.fi

Puutuoteteollisuus ry

Siltasaarenkatu 12 A
00530 Helsinki

info@puutuoteteollisuus.fi
Puh. 040 829 4026