YKSIKKÖ
HANKKEET
VIIM.TAPAHTUMA
AALTO yliopisto
6 kpl
21.12.2023
Åbo Akadmi
0 kpl
Arctic Smart Village Oy
1 kpl
16.11.2022
Bionova Ltd
1 kpl
28.07.2020
Casagrandelaboratory Center of Urban Research Oy
1 kpl
03.02.2023
Celt Oy
1 kpl
28.03.2022
Centria amk
0 kpl
Digipolis
1 kpl
15.03.2021
Ekokumppanit Oy
1 kpl
16.04.2021
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
1 kpl
19.01.2021
FM-Haus Oy
1 kpl
21.04.2020
Helsingin kaupunki
4 kpl
18.01.2023
Helsingin yliopisto
4 kpl
18.01.2023
Hirsitaloteollisuus ry
10 kpl
08.12.2022
Honkarakenne Oy
1 kpl
30.11.2023
Itä-Suomen yliopisto (Joensuu)
2 kpl
04.11.2020
Itä-Suomen yliopisto (Kuopio)
0 kpl
Jake Rakennus Bygg Oy
1 kpl
02.08.2023
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
1 kpl
30.10.2018
Karelia-ammattikorkeakoulu
3 kpl
03.11.2020
Kauhajoen kaupunki
1 kpl
17.11.2022
Kiinteistö-Silta Oy
1 kpl
07.09.2020
Lapinliitto
0 kpl
Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT
1 kpl
12.01.2022
Laske Ltd Oy
0 kpl
Luonnonvarakeskus Luke
14 kpl
06.04.2021
Maamusta
0 kpl
Metsä Group Oy
1 kpl
10.08.2020
Metsäkeskus
9 kpl
17.12.2021
Naturpolis
0 kpl
Nawoc Oy
1 kpl
18.06.2022
OAMK Oulun Ammattikorkeakoulu
1 kpl
13.04.2018
OOPEAA
1 kpl
20.10.2020
Oulun kaupunki
1 kpl
11.08.2023
Oulun yliopisto
2 kpl
05.12.2022
ProdLib
2 kpl
13.06.2023
Puuinfo Oy
1 kpl
16.02.2021
Puurakentajat Group Oy
1 kpl
29.05.2023
Puutuoteteollisuus ry
67 kpl
07.08.2023
Rakennustieto Oy
2 kpl
01.06.2023
Savonia AMK
1 kpl
19.10.2021
Solidi Finland Oy
1 kpl
17.09.2020
Stora Enso Wood Products
1 kpl
04.11.2020
Suomen Puukerrostalot Oy
1 kpl
20.08.2020
Sweco
2 kpl
09.11.2020
Tampereen kaupunki
0 kpl
Tampereen yliopisto
13 kpl
30.09.2022
Tapio
1 kpl
04.08.2023
Trägroup Oy
1 kpl
30.10.2020
Turun ammattikorkeakoulu
0 kpl
Turun yliopisto
0 kpl
Vaasan yliopisto
2 kpl
04.04.2018
Versowood Oy
1 kpl
09.12.2020
VTT
4 kpl
15.07.2020
VTT Expert Services Ltd
0 kpl
Weston Group Oy
1 kpl
21.12.2023
Woodpolis
4 kpl
17.11.2020
Xamk (Mikkeli)
13 kpl
25.10.2023
Ympäristöministeriö
2 kpl
08.11.2021
Yrjö ja Hanna säätiö
1 kpl
04.05.2021

Valitse tutkimusyksikkö