Modifioitujen puupylvästuotteiden käyttöiän optimointi

Hankkeen tavoitteena on tutkia infrarakentamisessa (esim. sähköpylväät, tolpat ja sillat) käytettävien modifioitujen puutuotteiden pitkäaikaiskestävyyttä ja edistää ympäristöystävällisyyttä. Keskeiset tutkimusmenetelmät ovat täysikokoisten sähköpylväiden lujuustestaus, laaja valikoima materiaalikokeet sekä lahotuskokeet. Teollisuus toimittaa tutkimusmateriaaleja (erityyppisiä ja -ikäisiä pylväitä) sekä perusteellisia taustatietoja hankkeen tutkimuksiin.

Testitulosten avulla voidaan mahdollisesti pidentää nykyisten ja käytössä olevien tuotteiden käyttöikää sekä parantaa infran kunnossapidon ennustettavuutta, lisäksi voidaan kehittää uusia turvallisia ja ympäristövaikutuksiltaan pienempiä tuotteita. Myös uusien tuotteiden ja modifiointimenetelmien kehittäminen on mahdollista. Modifioitujen, käytöstä poistettujen, tuotteiden uusiokäyttö- tai jatkojalostusmahdollisuuksia tutkitaan hankkeen aikana. Hankkeen avulla voidaan kehittää uusia käyttö- ja ympäristöystävällisempiä tuotteita sekä edistää innovatiivisten kyllästys- ja modifiointimenetelmien käyttöä.

Hankkeen suunniteltu aikataulu 1.10.2023-30.9.2025

hanke luotu 25.10.2023

Aihetunnisteet

sähköpylväsvalaisinpylväsmaakosketusmodifiointilahomekaaninen lujuus