Selvitys ja sisältösuunnitelma: Teollisen puuasuinkerrostalohankkeen kokonaiskuvaus -tehtäväluettelokokonaisuus

TIIVISTETYSTI: Rakennustietokonsernissa toteutetaan selvitys ja sisältösuunnitelma, jonka pohjalta laaditaan Talonrakennushankkeen kulku -ohjekorttisarjaan lisättävä tehtäväluettelokokonaisuus liittyen teollisen puuasuinkerrostalohankkeen erityispiirteisiin ja vaikutuksesta rakennushankkeen prosesseihin.

TAUSTAA ja TAVOITE: Tehtäväluetteloita käytetään suunnittelijan tehtävälaajuuden määrittelyssä, suunnittelukokonaisuuden hallinnassa sekä osana suunnittelun laadunvarmistusta.  Tehtäväluettelot ovat suunnittelusopimuksen liitteitä, joiden avulla kuvataan suunnittelutehtävän laajuutta ja erilaisia tehtäviä. Tehtäväluettelot teollisesta puurakentamisesta vakioivat käytäntöjä ja ohjaavat prosesseja lisäten puurakentamisen laadukkuutta. Valmiita tehtäväluetteloita suositellaan alalla käytettäväksi: ne ohjaavat käyttäjälähtöisiin ratkaisuihin ja niiden hyödyntäminen perustuu monistettavuuteen. 

Viestinnällisesti teolliseen puuasuinkerrostalohankkeeseen keskittyneet tehtäväluettelot lisäävät puurakentamisen merkitystä. Kyseisten tehtäväluetteloiden selvittäminen ja sisältösuunnitelman projektointi antavat mahdollisuuden viestiä puurakentamisen merkityksestä positiivisesti.  

TOTEUTUS ja AIKATAULU: Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta (VN/4958/2021) Puurakentamisen ohjelman Kasvua ja kehitystä –puusta tukiohjelmasta. Hanke toteutetaan yhteistyössä käsikirjoittajan kanssa vuoden 2022 aikana. Työ tehdään omana hankkeena, mutta rinnakkain Teollisen puuasuinkerrostalohankkeen kokonaiskuvaus -RT-ohjekorttihankkeen kanssa.

hanke luotu 29.06.2022

Aihetunnisteet

tehtäväluetteloRakennustietoRT-ohjekorttipuukerrostalokerrostalopuuasuinkerrostalotalonrakennushankerakennushankeilmastoystävällinenympäristöystävällinenpuurakentaminenpuurakennusohjekorttiteollinenhankesuunnittelu