Hyytiälä ”Living Lab - Kestävä ja hyvinvointia tukeva puurakentaminen” –tutkimusympäristön suunnittelu ja toteutus 2021−2022

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vaatii rakennus- ja asumistapojen uudistamista kestävämpään suuntaan. Tämä muutostarve tarvitsee kuitenkin tuekseen laajaa rakentamiseen ja asumisen hyvinvointiin keskittyvää tutkimusta, joka hyödyntää sekä kansallista että kansainvälistä tieteellistä osaamista.

    Tavoitteena on majoitus- ja opetustiloja sisältävä rakennus, joka toimisi kansainvälisenä malliesimerkkinä puun käytöstä ekologisena ja kestävänä rakennusratkaisuna. Uudisrakennusta kehitetään puurakentamisen tutkimusalustaksi ja malliksi muille tuleville hankkeille. Tavoitteena on luoda kestävälle puurakentamiselle ja käyttäjäkokemuksille uudenlainen, avoin sekä monitieteinen tutkimusympäristö.

   Hyytiälän metsäasemalle rakennetaan kestävän kehityksen mukainen puurakenteinen uudisrakennuskokonaisuus. Hankkeen vaiheet sisältävät tutkimusympäristön muodostamiseen tähtäävän perussuunnittelun, teknisen toteutussuunnittelun ja uudisrakennuksen toteuttamisen. Living Lab suunnitellaan osaksi eri yliopistojen puurakentamisen tutkimusalustojen kansainvälistä verkostoa. Rahoitus suunnataan pääosin asiantuntijatyöhön, jonka tulokset ovat julkisia. Hankkeelle nimetään ohjausryhmä ja asiantuntijaryhmät sekä luodaan erillinen viestintäsuunnitelma.

   Hankkeesta hyötyy erityisesti vähähiiliseen rakentamiseen ja asumisen hyvinvointiin keskittyvä tutkimussektori. Osallisuus kansainvälisessä verkostossa ja tulosten avoin saatavuus laajentavat hyödyntämismahdollisuuksia merkittävästi. Tulevaisuuden potentiaaliset hyödyt liittyvät mm. puurakentamisen näkyvyyteen ja vientiin, kestävien innovaatioiden suunnitteluun sekä puurakentamisalan koulutuksen kehittämiseen.

Projektin kesto: 1.4.2021-30.9.2022

Hankkeen etenemistä voi seurata:

https://blogs.helsinki.fi/hyytiala-blogi/

hanke luotu 09.02.2022

Aihetunnisteet