Hyytiälä ”Living Lab - Kestävä ja hyvinvointia tukeva puurakentaminen” –tutkimusympäristön suunnittelu ja toteutus 2021−2022

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vaatii rakennus- ja asumistapojen uudistamista kestävämpään suuntaan. Tämä muutostarve tarvitsee kuitenkin tuekseen laajaa rakentamiseen ja asumisen hyvinvointiin keskittyvää tutkimusta, joka hyödyntää sekä kansallista että kansainvälistä tieteellistä osaamista.

   Helsingin yliopiston Hyytiälän metsäasemalle rakennettiin neljän puurakennuksen kokonaisuus majoitus- ja opetustiloiksi. Tavoitteena on, että se toimii kansainvälisenä malliesimerkkinä puun käytöstä ekologisena ja kestävänä rakennusratkaisuna. Uudisrakennukseen perustettiin jatkuvasti kehittyvä puurakentamisen tutkimusalusta malliksi muille tuleville hankkeille. Tavoitteena on luoda kestävälle puurakentamiselle ja käyttäjäkokemuksille uudenlainen, avoin sekä monitieteinen tutkimusympäristö.

  Tässä hankkeessa tehtiin tutkimusympäristön perus- ja teknistä suunnittelua sekä käynnistettiin CLTn kosteusmittaukset seinäelementeissä eri syvyyksissä. Hyytiälän LL liittyi myös osaksi eri yliopistojen puurakentamisen tutkimusalustojen kansainvälistä verkostoa.

   Hankkeesta hyötyy erityisesti vähähiiliseen rakentamiseen ja asumisen hyvinvointiin keskittyvä tutkimussektori. Osallisuus kansainvälisessä verkostossa ja tulosten avoin saatavuus laajentavat hyödyntämismahdollisuuksia merkittävästi. Tulevaisuuden potentiaaliset hyödyt liittyvät mm. puurakentamisen näkyvyyteen ja vientiin, kestävien innovaatioiden suunnitteluun sekä puurakentamisalan koulutuksen kehittämiseen.

Projektin kesto: 1.4.2021-30.9.2022

Hyytiälän uudirakennuksen vaiheita voi seurata:

https://blogs.helsinki.fi/hyytiala-blogi/

hanke luotu 09.02.2022hanke valmistunut 18.01.2023

Aihetunnisteet