Lounais-Suomi rakentuu puusta - LSPUU

SIIRRY HANKKEEN SIVULLE »

LSPUU-hankkeessa edistetään puurakentamista sekä puutuoteteollisuuden yritysten tuotantoa ja kasvua. Puurakentaminen mahdollistaa rakentamisen päästöjen vähentämisen ja puurakennukset sekä puuteollisuuden tuotteet toimivat hyvinä hiilivarastoina. Edistämällä puutuotteiden tuotantoa ja käyttöä nostetaan merkittävästi maakuntien puuraaka-aineen jalostusarvoa sekä lisätään yrittäjätuloja ja työpaikkoja.   

Hankkeen pääkohderyhmä on Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnissa sijaitsevat puutuotealan pienyritykset ja puun jatkojalostajat. Hanketta toteuttavat Suomen metsäkeskus, Tampereen yliopisto, Prizztech Oy ja Kaarinan Kehitys Oy. Suomen metsäkeskus toimii hankkeen päätoteuttajana. Hankkeen toteutusaika on 01.08.2021 - 31.12.2023. 

Hankkeen sisältämät toimenpidekokonaisuudet: 

  • Lounais-Suomen puurakentamisen nykytilanteen kartoitus ja karttasovelluksen laatiminen 
  • Lounais-Suomen puurakentamisen promootiosivuston tekeminen 
  • Yritysten aktivointi sekä tuotekehityksen ja ympäristöviestinnän tukeminen  
  • Markkinavuoropuhelujen kehittäminen puurakentamisen hankinnoissa 
  • Rakennuskohteiden hiilijalanjälkilaskelmien pilotointi 
  • Infrarakentamisen ja erikoispuun käytön vauhdittaminen 
  • Puurakentamisen opinto- ja tutustumismatkojen järjestäminen 
  • Osallistuminen alan messuille 
  • Seminaarien järjestäminen puurakentamisen edistämiseksi 

LSPUU-hanketta toteutetaan EU:n maaseuturahaston tuella, jonka hankkeelle ovat myöntäneet Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset. Hanke edistää Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 mukaisia tavoitteita. 

hanke luotu 17.12.2021hanke käynnistetty 17.12.2021

Aihetunnisteet

puurakentaminenpuutuoteekoasuminenlähipuuwood productswood constructionSatakuntaVarsinais-SuomiPuutuote