#hiilijemma

SIIRRY HANKKEEN SIVULLE »
Hankkeessa kootaan tietoa ja viestitään puun monipuolisen hyödyntämisen mahdollisuuksista pitkäikäisissä puutuotteissa. Päätavoitteena on selventää metsien käyttöön ja puutuotteisiin liittyvää hiilinielu- ja päästökeskustelua. Hankkeessa tuotetaan selvitys, jonka avulla saadaan tutkimuksellinen tuki puutuotteita koskevan viestinnän pohjalle. Ilmastokestävästä metsien hoidosta ja käytöstä viestitään metsänhoidon suositusten pohjalta. Näin saadaan ehjä kokonaistarina metsästä pitkäikäisiksi puutuotteiden hiilivarastoiksi. Viestinnässä käytetään sosiaalista mediaa, jossa sisältöjä suunnataan erityisesti metsänomistajille, metsäammattilaisille sekä muille kansalaisille. Lisäksi aihetta tuodaan aktiivisesti esiin muiden hankkeiden ja tilaisuuksien kautta. Hankkeessa tuotetaan animaatio, jonka avulla tuetaan ja selkeytetään pääviestejä. Päättäjille, median edustajille ja muille sidosryhmille järjestetään mm. webinaareja ja koulutuksia. Hanke toteutetaan vuoden 2021 aikana. Hanke kuuluu maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuuteen, jonka tavoitteena on maankäyttösektorin toimijoiden kannustaminen ilmastokestävien ratkaisuiden tekemiseen. Toteuttajat ovat Puutuoteteollisuus ry, Sahateollisuus ry ja Tapio Oy.

hanke luotu 27.05.2021

Aihetunnisteet

puurakentaminenpuutuotteethiilivarasto