Puurakentamisen oppikirjat: Puurakentamisen globaali palotekniikka, Puurakentamisen palo-opas päivitys ja Puurakentamisen akustiikka opas painatus

Johdanto

Palomääräykset ovat keskeisessä asemassa, kun arvioidaan puun käytön mahdollisuuksia rakentamisessa. Paloasetuksen muutoksen 2021 johdosta palo-opas (Puurakenteiden palosuunnittelu) tarvitsee päivityksen.

Maailmanlaajuisesti puurakentamisen volyymi on kasvanut ja samoin on syntynyt paljon paloturvallisuuden tutkimusta ja tietämystä.

Tietoa on tarpeen yhdistää maailmalaajuisen ohjeen muotoon ja siten saada myös meille viimeisin suunnitteluosaamisen taso ja toisaalta mahdollisuus peilata palomääräysten vaatimustasoja muualla käytettäviin. Tässä kehitetään globaali palo koulutusmateriaali sähköisessä muodossa.

Kevyillä rakenteilla ääneneristys on haastavampaa ja tietotaitoa on suhteellisen harvassa. Tähän haasteeseen tarvitaan oppimateriaalia ja opetusta.

Hankkeen tulokset

Eri osatehtävistä syntyy seuraavat tuotokset: Tämä hankesuunnitelma sisältää seuraavat osatehtävät:

1.Maailmanlaajuinen puurakenteiden palosuunnittelun opas: sähköinen julkaisu
2.Puurakentamisen palo opas, päivitetty painettu ja sähköinen julkaisu
3.Puurakentamisen akustiikka opas, painettu ja sähköinen julkaisu.

Hankken aikataulu ja budjetti

Hanke käynnistyi 15 tammikuuta 2021 ja päättyy joulukuussa 2021

Palo – opas ja akustiikka kirjat ilmestyvät jo ennen kesää 2021. Näistä järjestetään omat webinaarit Puuinfon toimesta.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 72700 euroa.

hanke luotu 30.03.2021

Aihetunnisteet