Teollisen puurakentamisen oppimateriaalihanke – tPUUr

tPUUr-hanke tuottaa teollisen puurakentamisen oppimateriaalia 2. asteen, ammattikorkeakoulujen ja korkeakoulujen opettajien käyttöön. Kokonaisuus kattaa koko prosessin puumateriaalista, suunnittelusta, teollisesta valmistuksesta ja työmaatoiminnoista aina ympäristövaikutuksiin, puurakennusten korjaamiseen ja rakentamistalouteen. Hankkeen toteuttaa Puuinfon kumppaneina Ammattiopisto Lappia, TTS-Työtehoseura, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto sekä Puutuoteteollisuus ry. Puuinfon asiantuntijana toimii Tero Lahtela.

Hanke valmistuu elokuussa 2022.

hanke luotu 16.02.2021

Aihetunnisteet

koulutusoppimateriaaliteollinen puurakentaminen