Kolmiloikka

Hanke etsii ratkaisuja puurakentamisen tuottavuuden kasvattamiseen. Hankkeen avulla pyritään siihen, että puurakentaminen voisi olla kilpailukykyisempi ja suositumpi valinta.

Hankkeen tavoitteena on keskittyä teollisen puurakentamisen tehostamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen. Kun puurakentamisesta saadaan nopeampi ja kilpailukykyisempi valinta, myös sen suosio tulee kasvamaan. Hankkeen kokonaistavoite on parantaa puurakentamisen tuottavuutta 20 prosentin verran.

Hankkeessa kartoitetaan puurakentamisen toteutusprosessin vaiheet ja tutkitaan, kuinka rakennusprosesseista voisi saada tuottavampia. Prosessi kartoitetaan investointipäätöksestä aina kohteen loppukäyttöön saakka.

Kartoituksessa käydään läpi tilaajan kulut, sekä suunnittelun, tuotannon ja työmaatoimintojen tehostamisen mahdollisuudet. Näiden avulla pyritään parantamaan tuotantokapasiteetin nostoa ja sitä myötä puurakentamisen kilpailukykyä. Prosessista etsitään myös esimerkiksi rakentamista hidastavat ongelmakohdat ja pyritään löytämään niihin sopivat ratkaisut.

Lisäksi hankkeessa toteutetaan JVR Rakenne Oy:n rakennushanke, joka toimii konkreettisena tutkimuskohteena tuottavuuden parantamisessa. Hankkeen myötä toteutetaan Kuokkalan Kalon -rakennusprojekti, jolloin Jyväskylään nousee 5 puukerrostalon kokonaisuus.

Uuden toimintamallin ansiosta puurakenteisten kohteiden tilaajat, asiakkaat ja kaikki toteutusketjun osapuolet hyötyvät hankkeesta. Myös puumateriaalien suosiota pyritään kasvattamaan hankkeen myötä.

Hankkeen kesto: 2 vuotta 01.09.2020 - 31.08.2022

Resurssit
Puutuoteteollisuus ry Tomi Toratti, Matti Mikkola
Muutostuuli Oy Karri Kosonen, Toni Saarikoski
TAU Sami Pajunen, Markku Karjalainen
Timber Bros Oy Antti Matikainen
Hankkeen yrityskonsortio: Arttu Suuronen JVR, Antti Erola JVR Plus, Yrjö ja Hanna -säätiö,
Jyväskylän kaupunki

hanke luotu 20.11.2020

Aihetunnisteet