KORPUT - Korkeiden puukerrostalojen tutkimus

KORPUT - Korkeat puukerrostalot, on Tampereen yliopistolla (TAU), arkkitehtuurin yksikössä Lassi Tulosen tekemä diplomityö, joka on valmistunut 2.9.2020. (Liitteenä). Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) osallistui tämän tutkimushankkeena tehdyn opinnäytteen rahoitukseen. ARA:n puolelta työtä ohjasi yliarkkitehti Vesa Ijäs ja TAU:n puolelta rakennusopin professori Markku Karjalainen.

Tutkimus on ensimmäinen suomalaista korkeaa puukerrostalorakentamista käsittelevä akateeminen työ. Korkeilla puukerrostaloilla tarkoitetaan tutkimuksessa rakennuksia, joiden kerrosluku on enintään kahdeksan. Tästä korkeammat rakennukset käsitellään ylikorkeina rakennuksina.

Tutkimuksen kohteena olevat rakennukset ovat ARAn rahoittamia ja ARAn nimeämien yleishyödyllisten tai julkisyhteisöjen omistukseensa rakennuttamia:

  • - Joensuu, Joensuun Elli, ”Lighthouse”, 14 kerrosta, 2019. Pitkä korkotukilaina, opiskelija-asunnot.
  • - Rovaniemi, Domus Arctica -säätiö, ”DAS Kelo”, 8 kerrosta, 2019. Pitkä korkotukilaina, opiskelija-asunnot.
  • - Espoo, HOAS, ”HOAS-Tuuliniitty”, 13 kerrosta, 2021. Pitkä korkotukilaina, opiskelija-asunnot
  • - Jyväskylä, Lakea Oy, Puukuokka 1, 8 kerrosta, 2015. Takauslaina vuokrataloille, vuokra-asunnot.
  • - Vantaa, TA-Asumisoikeus Oy ja Suomen Vuokrakodit, 7 kerrosta. Pitkä korkotukilaina ja takauslaina vuokrataloille, asumisoikeus- ja vuokra-asunnot.

hanke luotu 18.11.2020

Aihetunnisteet

Puukerrostalot korkeat rakennukset