Puurakentamisen terveysvaikutukset

SIIRRY HANKKEEN SIVULLE »

Puurakentamisella on erinomainen maine yksityishenkilöiden asunto- ja loma-asuntorakentamisessa. Julkisessa rakentamisessa on edelleen voitettavana ennakkoluuloja, joten uusi tieto on tarpeen sekä rakentamisteknologian että puumateriaalien suhteen.


Puurakennuksilla on esitetty olevan useita terveydelle hyödyllisiä vaikutuksia. Aiheesta tehdyt tutkimukset ovat kuitenkin olleet pienellä henkilömäärillä tehtyjä tai niissä on seurattu vain lyhytaikaisen puutiloissa oleskelun vaikutuksia.


Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa tutkimuspohjaista, puolueetonta ja kaikille avointa tietoa puurakentamisen terveysvaikutuksista käyttäen tutkimuskohteena Kuhmon Tuupalan uutta puukoulua. Tavoitteena on toteuttaa kansainvälisestikin arvioiden merkittävä ja ainutlaatuinen tutkimus. Uuden tiedon tuottamisen ohella tavoitteena on välittää tietoa käynnissä olevasta tutkimuksesta ja sen alustavista tuloksista, ja saada näin ihmiset ymmärtämään puurakentamisen merkittäviä etuja. Jo tutkimuksen uutuusarvon vuoksi saadaan huomiota Kainuussa ja Kuhmossa tehtävälle puurakentamiselle.


Hankkeen päätoimenpiteet ovat:


1.) Sisäilman kemiallisen (haihtuvat orgaaniset yhdisteet, hiilidioksidin määrä) ja mikrobiologisen laadun määrittäminen Tuupalassa ja vertailu verrokkirakennuksiin eri vuoden aikoina.

2.) Rakennuksen fysikaalisien ominaisuuksien (lämpötilan & ilmankosteuden vaihtelujen tasaaminen, seinäpintojen mikrobimäärä) määrittäminen ja vertaaminen verrokki-
rakennuksiin.

3.) Koululaisten poissaolomäärien takautuva seuraaminen ja vertailu eri
kouluissa/tiloissa.

4.) Koululaisten ja vähemmässä määrin opettajien stressaantumisen seuranta eri vuodenaikoina mittaamalla syljen stressihormonia, kortisolia, sekä käyttämällä
pienemmällä ryhmällä älysormusta mittaamaan ihon sähkönjohtokykyä. Kouluympäristön vaikutuksen lisäksi tutkimuksessa voi selvitä kouluviikon vaikutus rasittuneisuuteen, koulumatkan pituuden vaikutus ja syysloman palauttava vaikutus.

5.) Tiedottaminen: käytetään
aktiivisesti nykyaikaisia tiedotuskanavia, sekä haetaan tutkimukselle näkyvyyttä koulu-, kunta-
ja rakentamisalan tapahtumissa ja kokoontumisissa.

6.) Hankkeen ja sen tulosten hyödyntäminen: Käynnissä olevan tutkimuksen esittelemistä hyödynnetään valtakunnallisessa verkottumisessa puurakentamisen asiantuntija-, toteuttaja- ja päättäjä/tilaajatahojen kanssa. Valmistellaan suunnitelma jatkohankkeelle, jossa puurakentamisen terveysvaikutuksista sekä
merkittävyydestä kestävälle kehitykselle ja ympäristölle laaditaan monipuolinen esittely- ja tiedotusmateriaali, jota levitetään tehokkaasti myös kansainvälisesti.


Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 250 000 euroa. Siitä Kuhmon kaupungin osuus on noin 30 337 euroa ja Oulun yliopiston osuus 219 663 euroa. Hankkeen tukiprosentti on 80 %. Vaadittava 20 % omarahoitusosuus katetaan Kuhmon kaupungille myönnetyllä Metsäsäätiön
rahoituksella, joka oli osoitettu puurakentamisen terveysvaikutusten tutkimiseen.

 

Aiheesta muualla:

https://yle.fi/uutiset/3-11631666

https://www.bioeconomy.fi/wooden-building-a-beauty-with-health-benefits/

 

Lisätietoja:

Tutkimuspäällikkö Pekka Kilpeläinen, Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus, Mittaustekniikan yksikkö: pekka.t.kilpelainen@oulu.fi, puh. 050 578 1403

Projektitutkija Elina Jokinen, Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus, Mittaustekniikan yksikkö: elina.jokinen@oulu.fi, puh. 050 475 1987

Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä, tytti.maatta@kuhmo.fi, p. 044 725 5220

hanke luotu 12.11.2020

Aihetunnisteet

puurakentaminenterveysvaikutuksetpuukoulu