Kuhmon puinen sote-asema - Kestävää sote-rakentamista Kainuusta

SIIRRY HANKKEEN SIVULLE »

Kuhmon kaupungilla on halu rakentaa puinen sote-asema, jossa voidaan hyödyntää myös hybridirakentamista (betoni-puu) ja hyödyntää Kainuulaisten yritysten osaamista. Tavoitteena on kehittää hankintamalli, joka poikkeaa perinteisestä rakennushankkeesta ja rakentaa lokaali malli ja -verkosto. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 298 000 ja Ympäristöministeriön harkinnanvarainen valtionavustus 119 200 euroa.

Tavoitteet kootusti:
1. Rakentaa paras mahdollinen sote-asema kaupungille. Kustannus, laatu, käyttäjät ja aikataulu.
2. Rakentaa verkosto Kuhmoon sote-aseman toteuttamiseksi. (Kiinnostuneet kumppanit voivat olla yhteydessä.)
3. Luoda valmis sopimusmalli IPT- pohjaisella hankkeen kehittämiselle ja toteuttamiselle julkiseen rakentamiseen.
4. Kehittää ja toteuttaa modulaarinen ja muuntojoustava rakennusjärjestelmä sote-rakentamiseen
5. Huomioida Kuhmon kaupungin strategia. Edistää puurakentamista.
6. Viestiä saadut tulokset (sopimusmalli, toteutustapa, rakennus) mahdollisimman laajalle.
7. Luoda alusta, joka skaalautuu ja on aidosti käytettävissä tulevissa hankkeissa yli yritys ja kuntarajojen.
8. Kasvattaa kumuloituvaa tietoa rakentamisesta (kustannus, aika, työsuoritteet) ja julkaista se ei salaisin osin.

Työssä käytetään avainresurssina konkreettista soteasema- rakennushanketta. Kehitystyöpanos pyritään käyttämään sellaisenaan todellisen hankkeen toteutukseen ja suurelta osin työpanos menee päällekkäin rakennushankkeen toteuttamisen kanssa.

Kuhmon kaupungilla on ennestään hyvä julkisen puurakentamisen esimerkkikohde; Tuupalan puukoulu, joka on osaltaan vaikuttanut positiivisesti julkisen puurakentamisen kehitykseen. Nyt kehityshankkeen kohteena on puurakenteinen sote-keskus, joka tuottaa referenssikohteen lisäksi monistettavan ja skaalattavan toimintamalli muille kunnille. Vaikuttavuus on merkittävä naapurikunnille ja onnistuessaan hanke lisää julkista puurakentamista niin omassa kunnassa kuin kansallisesti sekä viennissä.

Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelmassa on aiemmin keväällä 2020 teetetty selvitys, jonka tavoitteena on visioida nykyaikaisen hyvinvointi/sote-aseman ominaisuuksia sekä selvittää puun laajamittainen hyödyntäminen terveys- ja pelastustoimen rakennusten materiaalina.

Esiselvitys on tehty käyttäen esimerkkinä Kuhmon kaupungin hyvinvointi-/sote-aseman rakentamista. Tuotettu tieto, osaaminen ja materiaali on myös muiden vastaavien hankkeiden hyödynnettävissä.

 

Mihin etsitään ratkaisua?

Puurakentaminen on lisääntynyt viime vuosien aikana. Silti rakennusalalla välillä ajatellaan, että puurakentaminen olisi kustannuksiltaan tehotonta ja projektit monimutkaisia toteuttaa. Hankkeessa pyritään saamaan puu entistä useammin rakennusmateriaalivaihtoehdoksi julkisissa hankkeissa.

 

Mikä on hankkeen tavoite?

Kehittämishankkeen päätavoite on luoda julkiselle puurakentamiselle uusi ja innovatiivinen hankintamalli, jota voi vaivattomasti monistaa. Tätä varten hankkeessa kerätään runsaasti tietoa ja viestitään laajasti hankkeen aikana syntyvästä hankintamallista. Tavoitteena on rakentaa mekanismi rakennushankkeen kilpailutukseen ja johtamiseen.

 

Mitä hankkeessa tehdään?

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on hakenut kyseisen ohjelman rahoitusta rakentaakseen Suomen ensimmäisen puisen sote-aseman.

Tässä projektissa luodaan monistettava johtamis- ja päätöksentekomalli, joka huomioi eri osapuolten intressit tulevaisuuden hankintoja tehdessä. Kun suunnittelu toteutetaan alusta saakka yhdessä, virheiden määrä pienenee. Tällöin lopputulos on laadukkaampi samalla kustannuksella. Kyseinen malli tullaan suunnittelemaan siten, että se on monistettavissa muihin kuntiin.

 

Kenelle hankkeessa on hyötyä?

Rakentamisen projekteihin näkökulmia ovat tuomassa asukkaat, asiakkaat, käyttäjät, päättäjät ja rakennusalan asiantuntijat. Nämä toimijat myös hyötyvät hankkeesta eniten. Puisen sote-aseman rakentamisen myötä hyötyjiä olisivat myös julkisen alan tulevat rakennushankkeet, sekä kaikki aseman käyttäjät.

 

Lisätiedot:

Sirpa Huttunen

Projektipäällikkö

Puh. 040 182 5248  

sirpa.huttunen(@)kuhmo.fi


Tytti Määttä

Kuhmon kaupunginjohtaja

Puh. 044 7255 220

tytti.maatta(@)kuhmo.fi

Soile Holopainen

Kehitysjohtaja ja Woodpolis yhteyshenkilö

Puh. 044 7255 304

soile.holopainen(@)kuhmo.fi

hanke luotu 12.11.2020

Aihetunnisteet

Puurakentaminensoteterveydenhuoltoallianssimallisopimusmalli