Alustatalous puurakentamisen edistäjänä

SIIRRY HANKKEEN SIVULLE »

Hankkeessa on kehitetty konseptia rakennusalan puutuotteiden hankinnan, suunnittelun ja valmistamisen välisen tiedonsiirron digitalisoimiseksi. Hankkeessa on tehty määrittelyjä, luotu teknisiä perusedellytyksiä sekä tehty käytännön pilotointia.

Digitaalinen tiedonsiirto on kytketty hankkeessa määriteltyyn puukaton kokonaissuunnittelupalveluun. Sen tarkoituksena on suunnitella kaikki puukaton rakenteet ja detaljit toisiinsa parhaiten sopivana kokonaisuutena käyttäen alan parhaita käytäntöjä ja rakenneratkaisuja. Oleellinen osa suunnittelua on rakentajan kanssa tehtävä asennuksen suunnittelu, joka puutuotteilla usein tarkoittaa laajoja kerralla paikalleen nostettavia elementtejä.

Digitaalista tiedonsiirtoa on pilotoitu paperittoman naulalevyrakennetuotannon osalta. Konseptissa suunnitelma julkaistaan pilvipalvelussa, josta se on luettavissa suoraan tuotannon käyttöön.

Lisäksi hankkeessa on luotu valmiuksia puutuotteiden kauppapaikkakonseptille, jossa asiakas voisi pyytää tarjouksia naulalevyristikoista valmistajilta. Koska ristikot ovat yksilöllisiä, niitä ei voida hinnoitella tarkemmin ilman esisuunnittelua. Hankkeessa on tutkittu mahdollisuutta hyödyntää Swecon laajaa suunnittelukirjastoa kauppapaikkakonseptin lähtötietoina, jolloin esisuunnittelun tarve tarjousvaiheessa olisi vähäisempi.

Hankkeen tuloksina on julkaistu konsepti puukaton kokonaissuunnittelupalveluksi ja siitä tarkemmin tarkasteltuna osana digitaalisen tiedonsiirron toiminta naulalevyristikoiden paperittoman tuotannon osalta.

hanke luotu 09.11.2020hanke valmistunut 09.11.2020

Aihetunnisteet

PuukattoPaperiton tuotantoKauppapaikka