Puurakentamisen digitaaliratkaisujen innovaatio Osa 2 – Konfigurointiratkaisu - case Ecoschool

Trä Groupin ja Stora Enson yhteistyössä toteuttaman Puurakentamisen digitaaliratkaisujen innovaatio (Case: Ecoschool) –hankkeen tavoitteena oli lisätä tietoa puusta rakentamisesta ja siihen liittyvistä ympäristö- ja talousvaikutuksista. 

Mikä oli tavoite?

Hankkeen tavoitteena oli hyädyttää erityisesti julkista hankintaa huomioimaan rakennuksen ympäristövaikutus ja elinkaarikustannus pelkän hankintakustannuksen lisäksi. Samalla lisätään tietoa kestävästä rakentamisesta ja puurakennusten elinkaaresta sekä julkisista rakennushankkeista päättäville tahoille, että yksityisen sektorin rakennusalan päättäjille ja vaikuttajille.

Mitä tehtiin?

Hankkeessa toteutettiin verkkoon koulurakennuksen alkuvaiheen suunnittelua tukeva konfiguraattori, jolla voi arvioida rakennuksen ympäristövaikutusta, sekä verrata elinkaarikustannuksia. Konfiguraattorin avulla hankinnoista vastaavat päätöksentekijät voivat vertailla teknisiä, ympäristöllisiä ja taloudellisia vaikutuksia koko koulurakennuksen elinkaaren ajalta.

Koulut ovat yksi tärkeimmistä julkisista rakennushankinnoista ja valtakunnallisen tavoiteasetannan kannalta merkittävässä roolissa puun markkinaosuuden lisäämisessä julkisissa rakennuksissa. Konfiguraattorin avulla pyrimme ohjaamaan julkista hankintaa, erityisesti koulujen tapauksessa enemmän elinkaariajatteluun sekä ymmärtämään puun tuomat positiiviset vaikutukset sekä ympäristöön että oppilaisiin.


Projektin yhteyshenkilö

David Blomquist

Director of Digital Business, Wood Products, Stora Enso

david.blomquist@storaenso.com

+46 768 992 891

hanke luotu 30.10.2020

Aihetunnisteet

digitalisatioterveysvaikutuksetLCAkoulut