JOKOTAI Material Impact Screener

SIIRRY HANKKEEN SIVULLE »

The JOKOTAI Material Impact Screener is a tool for screening the environmental impact of structural and material choices on the sustainability of a building project. The tool enables architects to quickly sketch the building volume of a preliminary design and compare the environmental impact of alternative material choices to support the early decision-making process. It is not intended as a tool for providing a complete life cycle assessment. Instead, it is a web-based visualizing tool to be used in the early stages of design prior to having made decisions that at a later stage will make it possible to perform a full life cycle analysis. The tool is a user friendly, web-based platform that enables communication and visualizes sustainability issues in a comprehensible manner. The calculation method and sources are made visible to support the learning process and to provide full transparency.

The JOKOTAI Material Impact Screener tool is realized under the leadership of OOPEAA in collaboration with a team of experts. It has been carried out with the support of a grant awarded by the Ministry of Environment in Finland. The grant is part of the Growth and Development from Wood Program.

 

Suomeksi

JOKOTAI Material Impact Screener on verkkopohjainen työkalu, jonka avulla on mahdollista tarkastella rakennushankkeen rakenteellisten ja materiaalivalintoihin liittyvien ratkaisujen vaikutuksia kestävyyden näkökulmasta jo heti suunnittelun alkuvaiheessa. Työkalu havainnollistaa eri ratkaisuvaihtoehtojen keskimääräisen kuormituksen helposti hahmotettavissa olevassa visuaalisessa muodossa. Se tekee mahdolliseksi kestävyyden näkökulman ymmärtämisen ja jakamiseen kaikkien rakennushankkeen päätöksentekoon osallistuvien tahojen kesken. Se avaa mahdollisuuden keskusteluun, jonka avulla kestävyyden näkökulma voidaan ottaa huomioon suunnittelun ratkaisuja ohjaavana ja informoivana tekijänä jo heti suunnitteluprosessin alkuvaiheessa.

Työkalun tarkoituksena on mahdollistaa eri ratkaisuvaihtoehtojen arvioiminen kestävyyden ja ympäristökuormituksen näkökulmasta jo ennen keskeisten rakenteellisiin ja materiaalivalintoihin liittyvien päätösten tekoa. Se tarjoaa uudenlaisen työkalun, jonka avulla ratkaisuja voidaan arvioida ja vertailla kestävyyden näkökulmasta jo ennen kuin varsinaiseen elinkaarianalyysiin tarvittavat päätökset rakennushankkeen osalta on tehty. Verkkopohjainen työkalu pohjautuu avoimen datan periaatteisiin ja taustalla olevien laskelmien läpinäkyvyyteen. Tämän läpinäkyvyyden puuttuminen on tunnistettu puutteeksi LCA arvioinneissa. Työkalun kehittämisessä on kiinnitetty erityistä huomiota käyttöliittymän suunnitteluun ja käytön sujuvuutta edistävien seikkojen hiomiseen.

Varhaisen arvioinnin työkaluna JOKOTAI Material Impact Screener palvelee paitsi suunnittelijoita, myös päättäjiä ja rahoittajia. JOKOTAI Material Impact Screener tarjoaa olemassa olevista LCA-työkaluista merkittävällä tavalla poikkeavan visuaalisen ja helposti ymmärrettävää informaatiota tuottavan työkalun, joka soveltuu suunnittelun ja rakentamisen ratkaisuihin liittyvän päätöksenteon varhaisen vaiheen tarpeisiin. Työkalu tarjoaa mahdollisuuden tarkastella rakentamisen eri ratkaisuvaihtoehtojen ekologista kestävyyttä ja ympäristökuormitusta jo rakennushankkeen suunnittelun alkuvaiheessa. Sen avulla on mahdollista hahmottaa puurakentamisen edut elinkaarikestävyyden näkökulmasta jo rakennushankkeen varhaisessa vaiheessa ja hyödyntää sen avaamaa ymmärrystä päätöksenteossa. Helpon käytettävyytensä ja selkeän, visuaalisen informaation esitysmuotonsa ansiosta työkalu toimii sekä suunnittelun että kommunikaation välineenä ja edesauttaa puurakentamisen etujen laajemman ymmärtämyksen syntymistä.

hanke luotu 20.10.2020

Aihetunnisteet

Material impact screenerarchitecturebuilding industryenvironmental impactassessment toolearly evaluation tool