CLT-rakenteisen kerrostalon prosessitehokkuus

Hankkeen tavoite on kehittää puurakentamisen kustannustehokkuutta. Tehdasvalmistettujen tilaelementtien suunnittelua hyödynnetään CLT-hukkapalojen optimoinnissa ja näin ollen vähennetään hukkaa.  Ratkaisuja suunniteltaessa otetaan huomioon myös työmaalla tehtävät saumaliitokset.

Optimoitujen rakentamisen ratkaisujen myötä koko rakentamisen prosessi tehostuu ja laatu paranee. Suunnittelijat pystyvät käyttämään vakioituja ratkaisuja ja talotehtaalla työntekijät oppivat detaljit helpommin. Työmaa-aika lyhenee ja liitosten tekeminen nopeutuu.

Hankkeen kesto 9/2020-9/2021

hanke luotu 13.10.2020hanke valmistunut 17.06.2022

Aihetunnisteet