Lisäkerros- ja ullakkorakentamisen konseptointi tehdasvalmisteisia, puurakenteisia suurelementtejä hyödyntäen

SIIRRY HANKKEEN SIVULLE »

Kehittämishankkeen tavoitteena oli puurakenteisen ja tehdasvalmistettuja suurelementtejä hyödyntävän lisäkerros- ja ullakkorakentamisen konseptointi ja tehokkaan verkostoyhteistyömallin luominen ja täten teollisen puunkäytön lisääminen kaupunkirakentamisessa.

Kehitimme lisärakennushankkeen arvoketjusta muodostetulle verkostolle ja vanhojen kerrostalokiinteistöjen taloyhtiöille selkeän prosessi-, yhteistyö-, vastuunjako-, sopimusrakenteen- ja hankeviestintämallit lisäkerrosrakentamiseen liittyen.

Lisäkerros- ja ullakkorakentamisessa hyödynnetään puurakenteisia, tehdasvalmisteisia suurelementtejä, mikä tehostaa rakentamisprosessia, edistää laadun-, kosteuden- ja kustannustenhallintaa sekä lyhentää työmaa-aikaa ja täten asukkaille aiheutuvaa häiriötä.

Lisäksi hankkeen tavoitteena oli kehittää tietomallinnuspohjaisen projektinjohdon edellytyksiä sekä tietomallinnuksen hyödyntämistä verkostohankkeiden johtamisessa ja viestinnässä.

 

HANKKEEN OSA-ALUEET:

1. Lisärakentamishankkeiden arvoverkoston yhteistyö- ja sopimuskonseptin kehittäminen

2. Verkostohankkeen tietomallinnuspohjaisen projektinjohdon kehittäminen 

3. Taloyhtiöiden lisärakentamiseen liittyvän selkeän päätöksenteko- ja viestintämallin luominen 

4. Lisäkerrosrakentamisen toteutus valitussa kiinteistössä - yksityiskohtaiset yhteistyö-, suunnittelu- ja toteutusratkaisut 

hanke luotu 07.09.2020hanke käynnistetty 07.09.2020

Aihetunnisteet

LisäkerrosrakentaminenUllakkorakentaminenSuurelementitLisäkerroksetUllakot