NANOTOMO - Nanotomografiamenetelmän hyödyntäminen materiaalitutkimuksessa

Hankkeella pyritään hyödyntämään materiaalifysiikan perustutkimusmenetelmää (nano-/mikrotomografiaa) soveltavan tutkimuksen ympäristössä luoden lisäarvoa teollisuuden tarpeisiin. Hanke toteutetaan hankeparina investointiprojekti NANOTOMO –LAITE:en kanssa. Projektissa kehitetään tutkimusmenetelmää ja sovelletaan sitä materiaalien perustutkimuksessa sekä valituissa teollisissa käyttökohteissa.
Tutkimustoimet toteutetaan työpaketteina teemoittain: tutkimusmenetelmän käyttöönotto ja verifiointi, tutkimusmenetelmän hyödynnettävyys komposiitti- ja biomateriaaleissa ja menetelmän soveltaminen yhteistyöyritysten määrittämissä tutkimusongelmissa.

Uusilla tutkimusmenetelmillä edistetään mm. uusien biopohjaisten materiaalien käyttöönottoa teollisuudessa ja lisätään tietämystä nykymateriaaleista. Erityisesti komposiittimateriaalien kuitu-matriisi –rajapintojen sekä sisäisen mikrorakenteen analysointi, puutuotteiden liimaliitosten (vaneri, LVL) analysointi ja puun modifiointiprosessien vaikutusten tutkiminen tuottavat uutta tietoa yrityskumppaneille, joka on suoraan hyödynnettävissä TKI-toiminnassa.

hanke luotu 31.08.2020

Aihetunnisteet

nanotomografiamikrotomografiamateriaalitutkimus