Suomalaisten puukerrostalojen rakennejärjestelmien ja tietomallin kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on kehittää yleinen avoin rakennejärjestelmä suomalaisiin puukerrostalohankkeisiin. Rakennejärjestelmä testataan hankeaikana Vertex Systemsin kehittämää tietomallia (BIM) hyödyntäen todellisia kohteita käyttäen. Tietomallia (BIM) hyödynnetään hankkeessa ensimmäistä luonnoksista aina tuotantolaitteiden ohjaamiseen saakka. Hankkeessa kehitetään myös parhaita käytäntöjä prosessin eri vaiheiden ja niissä käytettävien ohjelmistojen (esim. tuotannonohjausjärjestelmät, asiakastietojärjestelmät, Intranet) rajapintoihin. 

hanke luotu 20.08.2020

Aihetunnisteet

puukerrostalopuurakentaminenmoduulitilaelementti