Suunnitteluohjelmistojen integrointi Open Source Wood –alustaan

SIIRRY HANKKEEN SIVULLE »

Hankkeessa Open Source Wood -alusta integroidaan suunnittelijoiden yleisimmin käyttämiin ohjelmistoihin suunnittelutyön helpottamiseksi ja puurakentamisen osaamisen kasvattamiseksi. 

Mihin etsitään ratkaisua? 

Tiedon ja osaamisen puute vaikuttavat suurelta osin siihen, että puun käyttö rakentamisessa kasvaa hitaasti. Puurakentamista ja puun laajempaa käyttöä voidaan edistää suoraviivaistamalla rakentamisen suunnitteluprosessia ja jakamalla puurakentamisen suunnitteluun liittyvää tietoa avoimella lähdekoodilla. Metsä Wood lanseerasi vuonna 2017 Open Source Wood -hankkeen, joka tähtää puurakentamisen osaamisen ja ratkaisujen avoimeen jakamiseen globaalisti. Suunnittelijoiden työtä halutaan helpottaa, joten Open Source Wood -alustan materiaalit tuodaan suunnitteluohjelmistoihin tarjolle. 

Mikä on hankkeen tavoite? 

Hankkeen tavoitteena on yhdistää suunnittelussa käytetyt yleisimmät ohjelmistot ja Open Source Woodin sisältö. Lisäksi Metsä Woodin tavoitteena on kehittää yhdenmukainen prosessi, jonka avulla eri muodoissa jaetut innovaatiot saataisiin muokattua suunnittelijoita parhaiten hyödyttävään muotoon ja yhteensopiviksi suunnitteluohjelmistojen kanssa. 

Mitä hankkeessa tehdään? 

Metsä Wood kartoittaa suunnittelijoiden yleisimmin käyttämät suunnitteluohjelmistot ja integroi ne Open Source Wood -alustan kanssa. Integraation myötä avoimella lähdekoodilla jaetut suunnittelumateriaalit voidaan jakaa suoraan suunnitteluohjelmistoihin. Suunnittelijoiden ratkaisuvalikoima kasvaa, kun avoimella lähdekoodilla jaettuja puuelementtejä ja moduuleita voi hyödyntää suunnittelussa. 

Lopputuloksena syntyy kansainvälinen jakamisalusta, jonka materiaalit ovat vapaasti hyödynnettävissä ja jatkojalostettavissa. 

Kenelle hankkeesta on hyötyä? 

Suunnittelijat saavat käyttönsä lisää digitaalisia työvälineitä, jotka tehostavat suunnitteluprosessia. Samalla rakentamisen laatu ja materiaalitehokkuus paranevat. 

hanke luotu 10.08.2020

Aihetunnisteet

open sourcedigitalization