"Entä jos rakentaisin puusta?" - Automatisoitu digitaalinen päästö ja kustannustieto päätöksentekoon

Merkittäviä rakennushankkeen elinkaaripäästöihin vaikuttavia ratkaisuja tehdään usein jo konseptivaiheessa, jolloin elinkaarivaikutusten arviointiin on saatavissa rajallisesti tietoa. Myöhemmissä vaiheissa suunnittelutietoja on saatavissa enemmän, mutta mallinnuskäytäntöjen hajanaisuuden vuoksi tieto ei aina sovellu hyvin päästölaskennan automatisointiin. Tämän vuoksi päätökset rakennusmateriaaleista tehdään tällä hetkellä puutteellisilla tiedoilla. Hankkeessa varmistetaan, että standardien mukaista tietoa päästöjen ja elinkaarikustannuksien vähennyspotentiaalista on helposti saatavilla päätöksenteon tueksi.  

Mikä on hankkeen tavoite? 

Hankkeen tavoitteena on varmistaa, että rakennusten tilaajilla ja suunnittelijoilla on saatavilla helposti ja luotettavasti tietoa puurakenneratkaisujen elinkaaren päästö- ja kustannusvaikutuksista ja säästöpotentiaalista kaikissa keskeisissä päätöksentekovaiheissa. Näin tilaajilla ja suunnittelijoilla on mahdollisuus tehdä parempia päätöksiä tietoon pohjautuen. 

Mitä hankkeessa tehdään? 

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa luodaan prototyyppi ohjelmistosta. Sillä voi verrata puurakenteiden päästö- ja elinkaarikustannuksia tavanomaisiin ratkaisuihin jo hyvin varhaisessa vaiheessa esimerkiksi pelkkien laajuus- ja rakennustyyppien perusteella. Toisessa vaiheessa luodaan määrittelyt ja minimivaatimukset puurakennusten elinkaarilaskentaa tukeville tietomalleille. Hankkeessa tuotetaan tilaajille ja suunnittelijoille myös ohjeistus puurakennusten elinkaarivaikutuksista. 

hanke luotu 28.07.2020

Aihetunnisteet

Puurakentaminen