DigiMoist1 - A Digital end-user toolset for Moisture assessment in Wooden buildings - 1st part: Hygro-thermal database

DigiMoist1 - Digitaalinen työkalu puurakennusten kosteuden arviointiin

Hankkeessa selvitetään, miten kosteus vaikuttaa rakennuksen puukomponentteihin. Puun käytöstä rakentamisessa tarvitaan lisää tietoa, jonka avulla puurakentamista voidaan entisestään kehittää. Hankkeessa VTT tutkii, miten kosteus ja lämpö vaikuttavat rakennuksen puukomponentteihin, kuten CLT:hen. Hankkeen tavoitteena on saada lisää tietoa kosteuden mekaanisista hygrotermisistä vaikutuksista puukomponentteihin. VTT luo hankkeessa tietokannan, josta löytyy tietoa hygrotermisistä, eli kosteuden ja lämmön, vaikutuksista rakennuksissa käytettäviin puukomponentteihin. Tietokantaa sisältää dataa myös Suomen ilmastosta sekä eri puutuotteista ja niiden ominaisuuksista. Kosteusvaikutuksia tutkitaan jo olemassaolevien VTT:n hygrotermisten mallien avulla. Malleja käytetään laskelmiin, joilla voi ennustaa esimerkiksi puun kosteuspitoisuutta ja riskiä kosteudesta johtuvaan puun halkeiluun. Tietokannan avulla puuteollisuuden toimijat voivat tarkastella eri puukomponenttien hygrotermisiä ominaisuuksia erilaisissa sääolosuhteissa. Myöhemmin työkalua aiotaan kehittää siten, että se sisältää dataa useista eri puutuotteista. Hankkeesta hyötyvät puuteollisuus, rakentajat, opiskelijat, viranomaiset sekä arkkitehdit.

Kesto: 1.1.2019 – 1.6.2020 Toteuttaja: VTT

Kumppanit: Stora Enso, Jartek

 

DigiMoist1 - A Digital end-user toolset for Moisture assessment in Wooden buildings - 1st part: Hygro-thermal database

The Digimoist1 project develops a database with information on the moisture effects on wood components used in buildings. The database contains data on the Finnish climate and the material properties of various wood products, such as Glulam, CLT and Thermowood. The moisture effects in wood are studied using VTT's hygro-thermal models with further developments carried out within this project. The models are used within finite element (FEM) pre-calculations that predict the moisture content in selected wood components and the related risk of wood cracking and decay. The results are collected in terms of moisture contents and moisture gradients and their distribution in the map of Finland for various cross sections of Glulam and CLT under different weather conditions. The project includes the extension of VTT models to the moisture analysis of Thermowood components by using new measurements of sorption isotherms carried out by partner Jartek Oy during the project. The DigiMoist1 database will represent the needed data for the creation of a future end-user tool within the VTT Modelling Factory web interface to be used as an open source platform for architects, engineers, authorities, industrial companies and students.

Duration: 1.1.2019 – 1.6.2020

Coordinator: VTT

Partners: Stora Enso, Jartek Oy

hanke luotu 15.07.2020

Aihetunnisteet

wood moisturehygrothermalGlulamCLTThermowoodcrack riskdecaydatabase