PUU PAREMMAKSI

SIIRRY HANKKEEN SIVULLE »

Puu paremmaksi hanke kokoaa yhteen Pohjois-Savossa toimivia puurakentamisen yrityksiä ja muita alaan liittyviä toimijoita tarkoituksena edistää vientiä hankkeen kohdemaahan Kiinaan.

Hanke tutkii mielipide- ja mielikuvatutkimusten avulla, millaiset tuotteet soveltuvat kohdennetusti Kiinan markkinoille. Mielipidemittausten avulla hankkeessa luodaan testattuja, räätälöityjä tuotekonsepteja, joissa tuotteiden imago rakentuu korkealaatuisen, laadukkaan, terveellisen ja turvallisen, asukasta suojelevan, ekologisen rakentamisen ja asumisen ympärille, ottaen huomioon kiinalaisten makutottumukset.

Viennin edistämisen tueksi hankkeessa myös testataan ja luodaan yritysten tuotteista VR-, AR- ja 360⁰-menetelmiä hyödyksi käyttäen erilaisia digitaalisia tuote-esittelyalustoja, joita yhteistyöyritykset voivat hyödyntää markkinoinnissa ja tuoteaihioidensa esittelyssä sekä kohdemaan yrityskumppaneiden etsinnässä. Uudet digitaaliset menetelmät mahdollistavat yritysten tuotteiden ja tuoteideoiden vakuuttavan, yksityiskohtaisen esittelyn.

Hanke pyrkii myös selvittämään mahdollisia maahantuonnin esteitä, kuten tullauksen ongelmia, lupaprosessia, lainsäädäntöä ja teknisiä kauppaesteitä. Hanke kohentaa yhteistyöyritysten vientiedellytyksiä tuottamalla tietoa kohdemaan markkinoiden vaatimuksista, asiakkaista ja kilpailutilanteesta. Hanke myös avustaa kontaktien luomisessa hankkeen yhteistyöyritysten ja kohdemaan yritysten välille vientitoiminnan aloittamiseksi.

Puu paremmaksi hanke edistää vähähiilistä rakentamista ja nopeuttaa rakentamisprosessin digitalisoitumista. Hanke lisää alueellista puurakentamista sekä parantaa yhteistyöyritysten viennin mahdollisuuksia kohdemaahan Kiinaan.

hanke luotu 15.07.2020hanke valmistunut 19.10.2021

Aihetunnisteet

PuurakentaminenVRAR360DigitaalisuusVirtuaalinen malliMarkkinointiVientiMakututkimusEkologisuusLaadukkuusTerveellisyysTurvallisuus