Rakennus- ja purkupuusta valmistettujen tuotteiden tuoteturvallisuus (RAPUPUU)

Rakennus- ja purkupuusta valmistettujen tuotteiden tuoteturvallisuus (RAPUPUU) –hankkeen tavoitteena oli tutkia ja selvittää C/D-luokan purkupuun materiaalihyötykäytön tehostamista uusissa tuotesovelluskohteissa materiaaliominaisuuksien ja tuoteturvallisuuden näkökulmasta. Pyrkimyksenä oli edesauttaa tiukkenevien kierrätystavoitteiden saavuttamista kierrättäen purkupuuta nykyistä enemmän ja resurssitehokkaammin sekä palauttaa enemmän jätemateriaaleja uuteen, korkeamman jalostusasteen käyttöön. Konkreettisten tuote-esimerkkien avulla pyrittiin myös osoittamaan avulla mahdollisuuksia ja haasteita, joita liittyy purkupuun uusiokäyttöön.  

Hankkeessa tehdyn tutkimustyön perusteella voidaan todeta, että kierrätyspuun (C/D) materiaalihyödyntäminen tarjoaa paljon mahdollisuuksia, joskin samalla myös haasteita. Purkupuun eli C-puun osalta tarjolla on paljon erilaisia potentiaalisia vaihtoehtoja tuotesegmenteistä, kunhan C-puujätteen vaihteleva koostumus ja tuotteille asetetut materiaaliominaisuudet kohtaavat. D-puun eli kyllästetyn puun osalta keskeisessä roolissa on eri kyllästeaineita sisältävien puujätteiden lajiteltavuus. Tarkalla ja tehokkaalla lajittelulla voidaan CCA-kyllästetyt erottaa kuparikyllästetyistä tuotteista, jolloin molempien mahdollinen jatkohyödyntäminen selkeytyy. Kuparikyllästeaineita sisältävien puujätteiden uusiokäyttö materiaalina tarjoaa runsaasti potentiaalia. On kuitenkin tärkeää muistaa, että kyllästepuuta sisältävien uusiotuotteiden käyttösovellukset ovat riippuvaisia lainsäädännön asettamista rajoitteista, koska kyllästetty puu luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi ja täten sen käsittelyssä tulee noudattaa annettuja turvallisuusohjeita.

hanke luotu 20.04.2020hanke valmistunut 12.01.2022

Aihetunnisteet

PurkupuuKyllästetty puu