Puuta seinästä siltaan

SIIRRY HANKKEEN SIVULLE »

Uusia tarpeita puunkäytölle on syntynyt ja syntyy
nopeasti. Tilanteen hyödyntämiseksi tarvitaan rakentamisen eri osapuolten ja viranomaisten välistä tiedonvaihtoa, esimerkkikohteita sekä uusia innovaatioita.


Puusta voidaan rakentaa yhtä laadukkaasti paljon
sellaista mikä on perinteiseti rakennettu betonista,
teräksestä tai muista uusiutumattomista materiaaleista.


Rakennuksiin ja kalusteisiin käytetty puu toimii pitkäaikaisena hiilivarastona ja vaikuttaa koko rakennusalan ympäristövaikutuksiin.


Edistämällä puurakentamista ja nostamalla tuotteiden
jalostusarvoa luodaan maakuntaan uusia työpaikkoja
ja tuetaan metsien kestävää sekä järkevää käyttöä.

hanke luotu 08.04.2020

Aihetunnisteet

PuurakentaminenElinkaaren hiilijalanjälkiInfrarakentaminenMaatilarakentaminenjulkinen rakentaminen