Puuta näkyvissä!

Puuta näkyvissä! Puurakentamisen ulkoisvaikutukset asukkaiden ja muiden toimijoiden käsityksiin alueesta

Puuta näkyvissä -tutkimushanke tarkastelee puurakentamisen alueellisia ulkoisvaikutuksia. Näillä tarkoitetaan erityisesti puurakentaminen merkityksiä alueen asukkaille ja rakennusten käyttäjille. Tutkimus analysoi myös alueen suunnittelijoiden ja puurakennusten toteuttajien käsityksiä puun käytöstä täydennysrakentamisessa. Hankkeen taustalla on tarve hyödyntää puurakentamisen erityispiirteitä asuinalueiden ja kaupunginosien täydennysrakentamiseen eli tiivistämiseen ja laadulliseen parantamiseen.

Kaupunginosat ja asuinalueet ovat eräänlaisia alustoja, joilla kehitetään suuri osa tulevista kestävän rakentamisen ratkaisuista. Kaupungeilla on halua lisätä puurakentamisen osuutta uudisrakentamisessa. Kun rakennuskanta uusiutuu hitaasti, täydennysrakentamisen ja alueiden perusparantamisen merkitys korostuu. Tutkimuksen tuottamaa perustietämystä voi hyödyntää eri alueille sopivien rakentamistapojen ideointiin ja kehittämiseen, suunnittelun osallistumiseen, vapaarahoitteisen puurakentamisen edistämiseen, vanhojen alueiden kehittämiseen sekä puurakentamisen innovaatioihin. Pidemmällä aikavälillä tulokset tukevat maankäytön järjestelmän kehittämistä.

Tutkimuksessa tarkastellaan puurakentamista neljän pääryhmän kannalta, jotka ovat alueen asukkaat, käyttäjät ja vierailijat, kaupunkisuunnittelun edustajat sekä rakentajatahot kuten rakennusliikkeet. Tutkimusmateriaali perustuu sekä teemahaastatteluihin että lomakehaastatteluihin. Tutkimukseen on valittu tarkasteltaviksi kaksi esimerkkikohdetta, joista toinen on ryhmä asuinkerrostaloja, toinen taas edustaa julkista rakentamista vanhalle asuinalueelle. Kolmanneksi kohteeksi otettiin tutkimuksen aikana Turun Linnanfältti.

Tutkimuksen toteutti vuosina 2019 – 2020 Tampereen yliopiston Arkkitehtuurin yksikkö yhteistyökumppaneina Helsingin ja Espoon kaupungit. Hanke sisältyy ympäristöministeriön Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelmaan, joka on myöntänyt hankkeelle rahoitusta. Puurakentamisen ohjelman tavoitteena on lisätä puun käyttöä rakentamisessa ilmastotavoitteiden edistämiseksi.

Osana hanketta toteutettiin arkkitehtuurin diplomityö, joka on ladattavissa osoitteesta
http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202010277535

Tutkimuksen tiivistetty loppuraportti on ladattavissa oheisesta linkistä. Lisäksi hankeesta on tulossa artikkeleita aikakausijulkaisuihin.

hanke luotu 20.11.2019hanke valmistunut 19.01.2021

Aihetunnisteet

puurakennuksetpuutalottäydennysrakentaminenkerrostaloalueetasuinalueetlähiöt