Puuta näkyvissä!

Puuta näkyvissä! Puurakentamisen ulkoisvaikutukset asukkaiden ja muiden toimijoiden käsityksiin alueesta

Puuta näkyvissä -tutkimushanke tarkastelee puurakentamisen alueellisia ulkoisvaikutuksia. Näillä tarkoitetaan erityisesti puurakentaminen merkityksiä alueen asukkaille ja rakennusten käyttäjille. Tutkimus analysoi myös alueen suunnittelijoiden ja puurakennusten toteuttajien käsityksiä puun käytöstä täydennysrakentamisessa. Hankkeen taustalla on tarve hyödyntää puurakentamisen erityispiirteitä asuinalueiden ja kaupunginosien täydennysrakentamiseen eli tiivistämiseen ja laadulliseen parantamiseen.

Kaupunginosat ja asuinalueet ovat eräänlaisia alustoja, joilla kehitetään suuri osa tulevista kestävän rakentamisen ratkaisuista. Kaupungeilla on halua lisätä puurakentamisen osuutta uudisrakentamisessa. Kun rakennuskanta uusiutuu hitaasti, täydennysrakentamisen ja alueiden perusparantamisen merkitys korostuu. Tutkimuksen tuottamaa perustietämystä voi hyödyntää eri alueille sopivien rakentamistapojen ideointiin ja kehittämiseen, suunnittelun osallistumiseen, vapaarahoitteisen puurakentamisen edistämiseen, vanhojen alueiden kehittämiseen sekä puurakentamisen innovaatioihin. Pidemmällä aikavälillä tulokset tukevat maankäytön järjestelmän kehittämistä.

Tutkimuksessa tarkastellaan puurakentamista neljän pääryhmän kannalta, jotka ovat alueen asukkaat, käyttäjät ja vierailijat, kaupunkisuunnittelun edustajat sekä rakentajatahot kuten rakennusliikkeet. Tutkimusmateriaali perustuu sekä teemahaastatteluihin että lomakehaastatteluihin. Tutkimukseen on valittu tarkasteltaviksi kaksi esimerkkikohdetta, joista toinen on ryhmä asuinkerrostaloja, toinen taas edustaa julkista rakentamista vanhalle asuinalueelle.

Hankkeen toteuttaa vuosina 2019 – 2020 Tampereen yliopisto yhteistyökumppaneina Helsingin ja Espoon kaupungit. Hanke sisältyy ympäristöministeriön Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelmaan.

hanke luotu 20.11.2019

Aihetunnisteet

puurakennuksetpuutalottäydennysrakentaminenkerrostaloalueetasuinalueetlähiöt