Biopartnerit - kehittämis- ja investointihanke

SIIRRY HANKKEEN SIVULLE »

Pohjois-Karjalassa perinteisesti vahvan puunjalostuksen alalla tutkimuslaitosten ja yritysten välinen yhteistyö kaipaa piristystä. Osittain syynä on alueen yrityksiä palvelevien tutkimus- ja demonstraatiolaitteiden puute, osittain tutkimusorganisaatioiden käytänteet ja eriävät tavoitteet. Kansallisesti tutkimuslaitosten ja suurten yritystoimijoiden yhteistyö on yleensä verkostoituneempaa ja kehittyneempää.

Biopartnerit-hankekokonaisuuden tavoitteena on tukea alueellisen TKI-kumppanuusmallin rakentamista puualan pilottina, missä alueen yritykset ja koulutus- ja tutkimuslaitokset toimivat systemaattisesti entistä tiiviimmässä yhteistyössä. Hankkeessa luodaan käytännöt toimintamallille, jossa jatkuvan yrityslähtöisen vuorovaikutuksen kautta helpotetaan alueen puualan yritysten ja oppilaitosten kohtaamista jatkossa. Tämän vuoksi mahdollisimman laaja yhteistyö alueiden koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden välillä on välttämätöntä

BioPartnerit -hankekokonaisuudessa kehitetään tutkimus- ja koulutusyksiköiden teknisiä valmiuksia ja ketteryyttä tuottaa resurssiälykkäiden biomateriaalien ja -kemikaalien tuotannon kehittämisen ja tuotetestauksen palveluita sekä tutkimusyhteistyötä. Hanke parantaa viestintää alueellisten ja kansallisten TKI-yhteistyön mahdollisuuksista, tuo toimijoita yhteen ja luo yhteistä tarjontafoorumia.

Hankekokonaisuuden investointi-osiossa täydennetään tutkimus- ja demolaitteita:

1) selluloosan valmistus- ja jalostusketjujen sekä puun ja puunjalostuksen teollisten sivuvirtojen jalostuksen tutkimus- ja testauskapasiteetin lisäämiseksi,

2) biomateriaalien ja puupohjaisten tuotteiden säärasitustestauksen monipuolistamiseksi, mekaanisten ominaisuuksien testauksen mahdollistamiseksi erilaisissa lämpö- ja kosteustila käyttöympäristöissä ja erilaisista materiaaleista valmistettavien levymäisten tuoteaihioiden ja testausaineistojen valmistamiseksi kuumapuristimella, sekä

3) puurakenteiden ja rakentamisen akustisiin ja kosteusteknisiin mittauksiin.

Kehittämishanke-osiossa edistetään TKI-yhteisön ja yritysten välisen yhteistyön syntymistä demonstraatioilla, tehostamalla palveluiden markkinointia sekä aktivoimalla kansallista sidosryhmäyhteistyötä. Yrityksille tarjotaan matalan kynnyksen mahdollisuutta päästä käyttämään laitteita omassa kehitystyössään. Tavoitteena on alueen TKI-toimijoiden resurssien tarvelähtöinen jakaminen, käyttöasteen nosto ja nykyistä kiinteämmän yhteistyön rakentaminen käytänteitä ja viestintää kehittämällä

Hallinnoija: Itä-Suomen yliopisto / Antti Haapala, Suvi Kuittinen
Osatoteuttajat: Karelia-ammattikorkeakoulu / Mikko Matveinen, Luonnonvarakeskus Joensuu / Veikko Möttönen
Projektin kesto:
1.1.2019 - 31.12.2020 (kehittämishanke)
1.1.2019 - 31.12.2019 (investointihanke)
Rahoitusohjelma: Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto, EAKR-ohjelma

hanke luotu 10.10.2019

Aihetunnisteet

materiaalitekniikkakone- ja valmistustekniikkamateriaalikehitystestauspalveluttutkimusyhteistyöyritysyhteistyösivuvirrat ja sivutuotteetpuutuotteetpuulevytkomposiittimateriaalit ja -tuotteetbiomassan karakterisointirakennepuutuotteetpuurakentaminenakustiset ominaisuudetsäänkestomekaaniset ominaisuudetpuun suojaus ja pintakäsittelypuun kyllästyskemiallinen puunjalostusbiojalostus