WoodCircus Luke: Puuteollisuus ja puurakentaminen kiertotaloudessa

SIIRRY HANKKEEN SIVULLE »

Hanke on Luken osuus Horizon 2020 -ohjelman eurooppalaisessa yhteisprojektissa WoodCircus, josta on erillinen kuvaus hankeportaalissa (ks. myös www.woodcircus.eu).

WoodCircus-yhteisprojektissa käsitellään puunjalostuksen sivuvirtojen hyödyntämistä ja jätehuollon hallintaa, jossa tähdätään resurssitehokkuuden, kiertotalouden ja kokonaiskestävyyden merkittävään tehostamiseen, teknologian ja hyvien käytäntöjen siirtoon ja verkostoyhteistyön kehittämiseen erityisesti puutuoteteollisuuden ja puurakentamisen arvoketjuissa.

Hankkeen tuloksena syntyy state-of-art selvityksiä, tapaustutkimuksia ja teollisia aloitteita, hyvien käytäntöjen kokoamista, arviointia, viestintää ja aineksia eurooppalaiseen materiaalitietokantaan. Hankkeessa luodaan uusi Triple Helix TKI-verkosto, laaditaan hankkeelle jatkuvasti päivitettävä verkkosivusto, julkaistaan projektin ja työpakettien väli- ja loppuraportteja, policy brief -tyyppisiä dokumentteja ja osallistutaan korkean tason päättäjäviestintään eurooppalaiseen ja kansalliseen päätöksentekoon vaikuttamiseksi.

WoodCircus-projektin koordinaattori: Anne-Christine Ritschkoff, VTT

WoodCircus-projektin kestoaika: 1.11.2018 - 31.10.2021

Luken vastuututkija: Erkki Verkasalo

Projektin partnerit:

Suomi: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, LUONNONVARAKESKUS LUKE, Sahateollisuus ry

Ranska: INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA (FORETCELLULOSE BOIS-CONSTRUCTION AMEUBLEMENT), VEOLIA PROPRETÉ FRANCE RECYCLING

Italy: CONSORZIO DEL MOBILE SCPA COSMOB, Consorzio Nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno - Rilegno, SAIB S.p.A.

Spain: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, Asociación Baskegur, EGOIN S.A.

Slovenia: INNORENEW CoE CENTER, Alfa Natura d.o.o

Germany: NOVA-INSTITUT FÜR POLITISCHE UND ÖKOLOGISCHE INNOVATION GMBH

Belgium: INNOVAWOOD ASBL, Forest-Based Sector Technology Platform (FTP), European Panel Federation aisbl (EPF)

hanke luotu 10.10.2019

Aihetunnisteet

puuala kiertotaloudessapuurakentaminen kiertotaloudessapuuteollisuuden sivutuotteetpuurakentamisen jätteet ja jätehuoltorakennusten purkujätteet ja jätehuoltopuupohjaisten sivuvirtojen kierrätysbiokiertotalouden arvoketjutpuuteollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminenpuupohjainen bioenergiapuumateriaalien kaskadikäyttöteolliset symbioosit puualallawood products cluster in circular economybuilding with wood in circular economyside streams of wood product industrieswood cosnstruction and demolition wastes their management and utilizationrecycling of wood-based side streamswood-based bioenergycascading og wood-based materialsindustrial symbiosis in wood products cluster