BLOOM - Uudet biotuotteet tutuksi

SIIRRY HANKKEEN SIVULLE »

Biotalous tähtää ilmastonmuutoksen lieventämiseen edistämällä kiertotaloutta ja vähentämällä riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista. Se koskettaa monia eri sektoreita maataloudesta kalatalouteen, metsätalouteen kuin kemianteollisuuteenkin. Monista sovellutuksistaan huolimatta biotalous on monille aihealueena edelleen varsin tuntematon eikä sen potentiaalia yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi ole vielä täysin ymmärretty.

BLOOM on EU:n Horizon 2020 –ohjelman rahoittama projekti, joka pyrkii lisäämään eurooppalaisten tietoisuutta ja ymmärrystä biotaloudesta viiden eri biotalouden osa-alueisiin erikoistuneen alueellisen yhteistyöverkoston kautta.

Pohjoisen yhteistyöverkoston toimintaa koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu yhteistyössä ruotsalaisen Vetenskap & Allmänhet –organisaation kanssa keskittyen puupohjaisiin materiaaleihin ja tuotteisiin.

Tavoitteemme:

  • lisätä suomalaisten ja ruotsalaisten tietoisuutta ja ymmärrystä biotaloudesta sekä puupohjaisista materiaaleista ja tuotteista.
  • vahvistaa suomalaista ja ruotsalaista biotalousyhteisöä osallistamalla järjestöjä, viranomaisia, yrityksiä, tiedeyhteisöä sekä koulutussektoria.


BLOOM-projekti tarjoaa…

  • Järjestöille – tietoa biopohjaisista materiaaleista ja mahdollisuuden edistää kestävää kehitystä päivittäisissä arjen valinnoissa.
  • Tutkimus- ja innovaatiosektorille – mahdollisuuksia jakaa viimeisintä tietoa biotaloustutkimuksesta ja –kehityksestä Suomessa ja Ruotsissa sekä lisätä ihmisten tietoisuutta puupohjaisista materiaaleista.
  • Koulutusorganisaatioille – tietoa ja koulutusmateriaaleja biotaloudesta, uusista puupohjaisista materiaaleista ja innovaatioista sekä tietoa opiskelijoiden uravaihtoehdoista biotalousalalla.
  • Viranomaisille – tilaisuuden dialogille eri sidosryhmien ja kansalaisten kesken sekä tiedon jakamiselle biotalouden ja puupohjaisten tuotteiden mahdollisuuksista vahvistaen siten Suomen ja Ruotsin asemaa puupohjaisen biotalousalan edelläkävijöinä.
  • Yrityksille – tukea tiedon levittämiseen ja tietoisuuden lisäämiseen koskien uusinta biotaloustutkimusta, puupohjaisia tuotteita sekä uramahdollisuuksia biotalousalalla.


Miten BLOOMin pohjoisen yhteistyöverkoston toiminta näkyy Keski-Suomessa? Seuraa tapahtumiamme ja tiedotteitamme täältä.

Nimi: BLOOM - Boosting European Citizens' Knowledge and Awareness of Bio-Economy Research and Innovation

Kesto: 2017-2020

Rahoitus: EU Horizon2020

Koordinaatio: Centre of Social Innovation, ZSI (Austria)

Partnerit: Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK (Suomi), Vetenskap & Allmänhet (Ruotsi), Wissenschaftsladen Bonn (Saksa), Wageningen Research (Alankomaat), European Schoolnet (Belgia), Otelo eGen (Itävalta), Global Ecovillage Network of Europe (Espanja/Saksa), The Agrifood Campus of International Excellence (Espanja), Centrum Nauki Kopernik (Puola), University of Agriculture in Krakow (Puola), Ökosoziales Forum Europe (Itävalta)

hanke luotu 30.10.2018

Aihetunnisteet

BioeconomyWood-based materialsWood-based productsCommunicationStakeholderBLOOMHorizon2020BiotalousMetsäbiotalousPuupohjaiset materiaalitPuupohjaiset tuotteetPuutuotealaViestintäSidosryhmät