Export Factory for Bio-Forestry

Export Factory For Bio-Forestry -hanke toteutetaan Suomen metsäkeskuksen hallinnoimana yhteistyöhankkeena.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa laaja metsäbiotalouden yhteistyö- ja osaajaverkosto palvelemaan yritysten kansainvälistymisen tarpeita ja koota yritysryhmiä toteuttamaan yritysten vientitoiminnan käynnistämistä käytännössä.

Export Factory -mallissa haetaan koko maasta n. 100 tuotteiden ja talouden osalta kasvupotentiaalia omaavaa, puuta monipuolisesti hyödyntävää tuotannon tai palvelualan yritystä, jotka toteuttavat hankeverkoston asiantuntijoiden avustuksella kaksi askelta kohti kansainvälistymistä ja vientiä.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa yrityksille merkittävää tiedon ja osaamisen lisäystä yritysten toiminnan, uusien tai parannettujen tuotteiden tai prosessien ja palveluiden kehittämiseksi, jotta yritysten kansainvälistyminen ja myöhemmin vientitoiminnan aloittaminen mahdollistuvat.

Hankkeessa hyödynnetään ja jatketaan hyviä käytäntöjä, joita on saavutettu Metsäkeskuksen hallinnoimassa valtakunnallisessa RakPuuCe -hankkeessa ja ylimaakunnallisessa Tutkimuksesta kilpailukykyä puutuotealalle -hankkeessa.

Näistä hankkeista saadun kokemuksen ja yrityspalautteen perusteella tiedetään, että erityisesti yritysten konkreettista kehittämistä palveleville hankkeille on tarvetta.

Hanke on valtakunnallinen ja kaksivuotinen. Hankkeen projektipäällikkö on Jouni Silvast ja projektiasiantuntijoiksi on valittu Niina Sjöholm, Turku, ja Eveliina Oinas, Tampere. 

hanke luotu 21.09.2018

Aihetunnisteet