Paikalliset biopohjaiset rakennusmateriaalit (PaiBiRa)

SIIRRY HANKKEEN SIVULLE »

Paikalliset biopohjaiset rakennusmateriaalit (PaiBiRa) –hankkeessa selvitetään ja testataan Pohjois-Pohjanmaan alueella sijaitsevien, paikallisten biopohjaisien rakennusmateriaalien soveltuvuutta rakentamiseen. Biopohjaiset rakennusmateriaalit ovat luonnonmukaisia raaka-aineita, joilla voidaan korvata energiaa sitovia sekä ympäristölle haitallisia tai huonosti kierrätettäviä rakennusmateriaaleja. Hankkeessa selvitetään biopohjaisten materiaalien potentiaalia, saatavuutta, kerättävyyttä sekä rakennusfysikaalista soveltuvuutta rakennusvaipan eristämiseen ja mahdolliseen muuhun rakentamiseen.

Hankkeen yhteydessä analysoidaan elinkaarianalyysein materiaalien vaikutusta rakentamisen, rakennusten käytön aikaisiin ja käytön jälkeisiin ympäristöhyötyihin. Lisäksi hankkeessa laaditaan materiaalien laatuluokitukset tutkittujen materiaalien osalta sekä selvitetään biopohjaisten rakennusmateriaalien käyttöön oton liiketoimintamahdollisuuksia Pohjois-Pohjanmaalla.

Hankkeen avulla halutaan nostaa vähän hyödynnettyjen biopohjaisten rakennusmateriaalien jalostusastetta ja tuoda esille biopohjaisten materiaalien uusia käyttömuotoja olemassa olevien käyttömuotojen rinnalle. Hankkeen tavoitteena on tuottaa lisätietoa biopohjaisten materiaalien hyödyntämisestä rakennusalalla sekä edistää uusien biopohjaisten rakennusmateriaalien käyttöönottoa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat rakennusalan toimijat ja yritykset, ekorakentajat, rakennuttajat ja rakennusalan viranomaiset, arkkitehti- ja suunnittelutoimistot, rakennustuoteteollisuus ja ympäristöalan yritykset. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat myös erilaisten biomassojen tuottajat ja hallinnoijat, kuten metsäteollisuus, maanomistajat ja maaseutuyrittäjät sekä rakennusalan oppilaitokset ja opiskelijat.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Oulun ammattikorkeakoulu Oy. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Luonnonvarakeskus ja Suomen metsäkeskus. Yritysyhteistyöjäseninä ovat Vapo Fibers, Ehta-talot Oy ja Veljekset Vaara Oy. Hanketta rahoittavat Euroopan unionin aluekehitysrahasto (EAKR) sekä Pohjois-Pohjanmaan liitto. 

hanke luotu 13.04.2018

Aihetunnisteet

biopohjainenbiopaikallinenrakennusmateriaalipotentiaalisaatavuuskerättävyyseristävyyskierrätysrakennuselinkaarianalyysi