Julkisten ja suurten rakennusten hirsituote, Honkarakenne Oyj, YM-2VN_5680_2021

Honkarakenteen tavoitteena oli projektissa kehittää ominaisuuksiltaan seuraavan sukupolven hirsituote, jonka tekniset ominaisuudet mahdollistavat suurempien julkisten rakennusten ja monikerroksisten hirsirakennusten toteutuksen kilpailukykyisesti.

Loppuraportissa tarkastellaan tiiviisti kolmea osaprojektia:

  • Ääneneristysratkaisujen kehittäminen suurten rakennusten tarpeisiin
  • Sisäilmaolosuhteiden varmentaminen ja VOC-yhdisteet
  • Hirsirakenteen elementointi ja asennustapa

Projekti oli tuotekehityshanke ja se sai rahoitusta  Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelmalta. Honka MultiStorey -hirsi+betoni-kerrosrakentamisen manuaalia ei tehty osana projektia mutta projektin tuloksia hyödynnettiin osassa manuaalin ratkaisuja.

hanke luotu 30.11.2023

Aihetunnisteet

HIRSIMASSIIVIPUURAKENTAMINENLOG HOUSESTUOTEKEHITYSHIRSIRAKENTAMINENHIRSIKERROSTALOVOC -yhdisteet