CLT PRO

CLT Pro oli CLT:n kanssa toimivien yritysten kehittämisverkosto Kauhajoella. Yritykset toimivat Kauhajoella tai niillä oli kiinteät yhteydet Kauhajoella toimiviin muihin verkoston yrityksiin. 

Hankkeessa kehitettiin teollista CLT-rakentamista suunnittelusta levynvalmistukseen, moduulivalmistukseen ja pystytykseen saakka. Kehittämiskohteita olivat suunnittelutyön sujuvoittaminen, toistuvan suunnittelun vähentäminen, moduulien monikäyttöisyys, siirrettävyyden ja kierrätysmahdollisuuksien parantaminen kiinnitystekniikkaa kehittämällä, moduulivalmistuksen tuotantotehokkuuden parantaminen, tiedonkulun parantaminen yritysten välillä koko ketjun työn sujumisen parantamiseksi ja tuotantokatkosten minimoimiseksi.

Konkreettisena kohteena oli alun perin Kauhajoen kaupungin hoivayksikön laajennus, johon tulisi myös hammashoidon yksikkö. Myöhemmin hanke kuitenkin oli päätetty alustavien suunnitelmien sijaan rakentaa betonirunkoisena, johon tulee CLT-kuori.

Muutoksista johtuen yritykset ovat kehittäneet toimintaansa alkuperäisen muissa kohteissa. Hankkeen aikana yritykset ovat toimittaneet moduulikerrostalot mm. Kuopioon,  Kirkkonummelle ja Jyväskylään. Lisäksi CLT-rakenteita on toimitettu verkoston toimesta moneen muuhun kohteeseen, joissa ei käytetä moduullitekniikkaa. Tällainen on esimerkiksi Kauhajoelle juuri valmistunut, Suomen modernein koripallo- ja monikäyttöareena, IKH-Areena.  

Kauhajoen yritysverkostossa tapahtui hankkeen aikana huomattavia muutoksia. Näistä mainittakoon yritysfuusio, useita omistusjärjestelyjä ja lukuisia henkilövaihdoksia. Myös toimialan kentässä on tapahtunut suuria muutoksia. Ne kuvastavat, miten nuoren ja perinteistä rakennusalaa mullistavan toimialan kanssa ollaan tekemisissä. Muutoksilla oli merkittäviä vaikutuksia hankkeen suunnitelmalliseen etenemiseen. Muutokset ovat kuitenkin kehittäneet ja vahvisteneet yrityksiä. Myös korona ja sen seurauksena suuri hintojen heilunta sekä puun saatavuusongelmat aiheuttivat haasteita yrityksille. Nämä keskittivät ajatukset akuutteihin ongelmiin ja vaikuttivat siten negatiivisesti kehittämistoimien etenemiseen.

Haasteista huolimatta hankkeen aikana yritysten toiminnassa on tapahtunut erittäin suurta kehittymistä. Sekä yritysten sisäiset että yritystenväliset prosessit ovat kehittyneet, tietoisuus CLT:n käytöstä on lisääntynyt, lukuisia rakennushankkeita on saatettu päätökseen ja uusia hankkeita on työn alla. Samalla yritysten mahdollisuudet vastata tulevaisuuden kasvavaan kysyntään on vahvistunut, yritykset ovat palkanneet kymmenittäin uutta henkilökuntaa ja uusien henkilöiden mukana yrityksiin on saatu valtavasti uutta osaamista.

Yhteenvetona voidaan todeta , että hanke edesauttoi olennaisesti massiivipuusta rakennettavien kohteiden kehitystä Suomessa. Vaikka yritykset tässä hankkeessa toimivat verkostona, niillä on lukuisia muita yhteistyötahoja. Tätä kautta hankkeessa syntynyt kehitys leviää koko toimialan hyödyksi ja vahvistaa puurakentamista koko Suomessa.

hanke luotu 14.10.2022hanke käynnistetty 17.10.2022hanke valmistunut 17.11.2022

Aihetunnisteet