Puurakenteiden suunnittelun automaatio

Puu on uusiutuva ja hiiltä sitova rakennusaine, mutta sen osuus rakentamisessa on vielä vähäistä. Puun hyödyntäminen ekologisissa ja kestävissä rakennusratkaisuissa edellyttää sellaisten digitaalisten apuvälineiden kehitystä, jotka tarjoavat suunnittelijoille tukea puurakennuksen kaikissa vaiheissa. 

Hankkeen tavoitteena on kehittää suunnittelijoille vapaaseen käyttöön digitaalisia ratkaisuja puurakenteiden hanke- ja rakennesuunnittelun tueksi. 

Hankkeen aikana kehitetään työkaluja, toimintamalleja sekä tuotekirjastoja puurakentamisen suunnittelun avuksi ja ekologisten rakentamistapojen edistämiseksi. Kehitetyt ratkaisut sisällytetään avoimelle ja yhteisölliselle alustalle, missä ne ovat suunnittelijoiden vapaassa käytössä. Hanketta pilotoidaan yhdessä Metsä Wood Oy:n kanssa.

Hankkeella on merkittäviä hyötyjä puurakennusalan ammattilaisille ja opiskelijoille, jotka saavat suunnittelutyöhön uudenlaisia työkaluja. Kehitettyjen ratkaisujen avoin saatavuus mahdollistaa puurakennukseen liittyvän osaamisen lisäämisen ja kestävien rakennustapojen edistämisen. 

hanke luotu 18.05.2022

Aihetunnisteet

Rakenteiden suunnitteluPuurakenteiden suunnitteluTietomallintaminenProdLibSuunnittelun automaatioObjektikirjasto