Luontomatkailumajoituksen hankintakynnyksen madaltaminen

SIIRRY HANKKEEN SIVULLE »

Hankkeessa luotiin toteutetun projektin yhteydessä hankekehitysmalli matkailu- ja majoitusyrittäjän käyttöön. Hankekehitysmalliin perustuvan oppaan avulla majoitusyrittäjä pystyy arvioimaan oman alustavan idean toteuttamiskelpoisuutta ja mahdollisuuksia toteuttaa oma projekti. Hankekehitysmallilla voidaan merkittävästi auttaa majoitusyrittäjää hankkeen toteutuksessa ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.

Hankkeessa kiinnitettiin erityistä huomiota hankekehitysprosessiin, rahoituksen hankkimisen tapoihin, toteuttamiseen sekä liiketoiminnan käynnistämiseen. Näkökulmana on luontomatkailumajoitus, joka usein toteutetaan haastavissa olosuhteissa ja haastavaan asennuspaikkaan.

Hankkeen yhteydessä toteutetussa rakennusprojektissa valmistettiin käyttökuntoon saakka neljä vuokrakäyttöön tarkoitettua luontomajoitushuvilaa Kiilopäälle Inariin. Tilaajina olivat majoitusyrittäjät. Tästä syystä näkökulma myös kehittämishankkeessa on enemmän majoitusyrittäjien kuin matkailuyrittäjien, vaikkakin hankkeen tulokset ovat pääosin molemmille hyvin soveltuvia.

hanke luotu 26.02.2022hanke käynnistetty 26.02.2022hanke valmistunut 28.03.2022

Aihetunnisteet

cltluontomatkailumajoitusyrittäjämatkailuyrittäjäceltvuolastilaelementtimoduulimassiivipuu