LASKE

LASKE on suunnittelutyökalu, joka ohjaa vähähiiliseen rakentamiseen 

LASKE on elinkaariarviontityökalu joka:
• on helppokäyttöinen ja helposti lähestyttävä
• tekee tietomallin pohjalta elinkaariarvioinnin koko rakennuksen elinkaaren ajalta
• on selaimessa toimiva ja yhteensopiva ArchiCAD tietomallinusohjelman kanssa, jota jo arvioilta 70 % arkkitehdeistä Suomessa käyttää suunnittelutyössään
• kykenee reaaliajassa havainnollistamaan rakennuksen ympäristövaikutuksia kaikissa suunnitteluvaiheissa•
auttaa suunnittelijaa pysymään rakennukselle annetussa hiilibudjetissa
• auttaa suunnittelijaa perustelemaan ympäristöystävällisiä valintoja
• tekee elinkaariarvioinnin Ympäristöministeriön menetelmän mukaisesti YM:n päästötietokantaa käyttäen
• tuottaa kattavan ja helposti luettavan raportin rakennuksen elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista
• tuottaa rakennuslupaliitteiksi lähitulevaisuudessa vaadittavan ilmastoselvityksen sekä materiaaliselosteen.

 

hanke luotu 27.10.2021

Aihetunnisteet

elinkaarilaskentavähähiilinen rakentaminenelinkaariarviontielinkaariarviointityökaluLCA