Arkkitehtuurikilpailu: Lähiökerrostalon kuoriva peruskorjaus ja lisärakentaminen puulla

Hankkeessa Helsingin kaupungin asuntotuotanto ja asemakaavoitus toteuttivat arkkitehtuurikilpailun vuonna 1977 valmistuneeseen Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) kerrostalokohteeseen Malmilla. Hankkeen valmisteluvaihe sisälsi arkkitehtuurikilpailun valmistelun pitäen sisällään referenssikohteisiin tutustumisen, tutkimus- ja kehittämishankkeisiin perehtymisen, kilpailuohjelman laadinnan, ilmoittautumismenettelyn organisoinnin, osallistujien valinnan koordinoinnin sekä arkkitehtuurikilpailun aloitustilaisuuden suunnittelun. Toinen vaihe käsitti vaiheet arkkitehtuurikilpailun aloitustilaisuudesta päätöstilaisuuteen. Kohde sijaitsee osoitteessa Karviaistie 12. Kutsukilpailun osallistujat suunnittelivat kohteen peruskorjauksen, julkisivukorjauksen ja lisärakentamisen mahdollisimman paljon puuta käyttäen. Suunnitelmien tuli olla kustannustehokkaita ja toteutuskelpoisia niin, että peruskorjaukselle ja lisärakentamiselle saa korkotuetun Ara-lainan. Kilpailun kriteerejä kustannusten lisäksi olivat arkkitehtoninen laatu sekä hiilijalanjälki ja -kädenjälki. Voittaja oli Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Tallin sekä A-konsulttien kilpailuryhmä, jotka saivat erillisen jatkotoimeksiannon kehittää voittaneesta ehdotuksesta toteuttamiskelpoinen hanke. Tämä työ valmistu keväällä 2022. Välitulokset jatkotyöstä sekä muut kilpailuehdotukset esitellään Puupäivässä marraskuussa 2021. Hanke edistää kiertotaloutta puun käytössä niin, että elinkaarensa päähän tulevan rakennuksen ikää jatketaan puuosia käyttäen. Samalla rakennuksen energiatehokkuus paranee ja maankäytön tehokkuus kasvaa.

hanke luotu 14.10.2021

Aihetunnisteet