16-kerroksisen puukerrostalon arkkitehtuurikilpailu Oulussa Hartaanselänrannan 2025 Asuntomessualueelle

Ekologista puurakentamista on pyritty lisäämään Suomessa, ja erityisesti puukerrostalojen kaltaisessa suurimittakaavaisessa rakentamisessa on nähty suurimpia kasvumahdollisuuksia. Suomessa on syksyyn 2020 mennessä toteutettu tai meneillään seitsemän vähintään 8-kerroksista puukerrostalohanketta, joista kaksi on yli 8-kerroksista. (Tulonen, 2020.) Yli 8-kerroksisia rakennettuja puukerrostalokohteita on maailmalla tiedossa noin 15 (Ilgin et al., 2020).

Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelmasta haettavan rahoituksen tarkoituksena on järjestää Suomen arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen mukaisesti puurakenteisen 16-kerroksisen kerrostalon hankekilpailu Ouluun Hartaanselänrannalle. Puukerrostalon tarkempi suunnittelu aloitetaan välittömästi kilpailun jälkeen ja kohde valmistuu Oulun Asuntomessuille 2025. Kilpailutöinä laadittavien suunnitelmaluonnosten toteutettavuutta korostetaan kilpailuohjelman laadinnassa, kilpailutiimien kokoonpanon määrittelyssä ja kilpailutöiden arvioinnissa. Hankkeessa hyödynnetään ja kehitetään teollisen puurakentamisensuomalaista huippuosaamista laajan asiantuntijaverkoston yhteistyönä.

Oulun kaupunki on ympäristöohjelmassaan sitoutunut hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseen vuoteen 2040 mennessä (Oulun kaupungin ympäristöohjelma 2026), ja kaupunginhallituksen aloitteesta ollaan käynnistämässä puurakentamisen seurantamittareiden ja toimintaohjelman laatimista. Vaikka Oulussa on vahvaa puurakentamisen osaamista ja intressejä puurakentamisen edistämiseen, puurakentamisen strategiselle ohjaukselle on suuri tarve. 16-kerroksinen maamerkkitorni voisi toimia oululaisena puukerrostalorakentamisen lippulaivahankkeena edistäen Oulun kaupungin puurakentamiseen liittyvän strategisen ohjauksen kehittämistä (mm. puurakentamisen toimenpideohjelma).

Hankekilpailun ja kerrostalokohteen rakentamisen yhteydessä kehitetään teollisen korkean puurakentamisen rakentamisjärjestelmiä ja tarkastellaan rakentamista erityisesti vähähiilisyyden ja tehokkuuden näkökulmista. Hartaanselänrannan kerrostalon arkkitehtikilpailun avulla edistetäänkin myös puuarkkitehtuuria korkean rakentamisen kilpailukykytekijänä ja tuodaan esiin vaativan kohteen suunnittelun ongelmakohtia ja niiden ratkaisuja. Kilpailun avulla suomalainen teollinen puukerrostalorakentaminen saa maanlaajuista ja jopa kansainvälistä näkyvyyttä, kun se liittyy asuntomessuihin ja Hartaanselänrannan Smart City kehittämiseen. Korkeaa laatua ja innovatiivisuutta korostava korkean puutalorakentamisen asuntomessuhanke tuottaa uutta tietoa, osaamista ja yhteistyötä, jonka avulla on mahdollisuus edistää sekä julkista että korkeaa puurakentamista paikallisesti ja laajemmin Suomessa. Puurakentamisen ohella puukerrostalohankkeella on sen tuottamien teknisten ja arkkitehtonisten innovaatioiden ohella suuri potentiaali kehittää suomalaista puukerrostalojen suunnitteluosaamista tulevaisuuden vientituotteena ja saavuttaa myös kansainvälistä näkyvyyttä.

hanke luotu 10.08.2021

Aihetunnisteet