#hiilijemma

SIIRRY HANKKEEN SIVULLE »

Hankkeessa koottiin tietoa ja viestittiin puun monipuolisen hyödyntämisen mahdollisuuksista pitkäikäisissä puutuotteissa. Päätavoitteena oli selventää metsien käyttöön ja puutuotteisiin liittyvää hiilinielu- ja päästökeskustelua. Hankkeessa tuotettiin selvitys pitkäikäisten puutuotteiden, erityisesti puurakentamisen, roolista hiilivarastona ja uusiutumattomien materiaalien korvaajana. Rahoituksella toteutettiin animaatio havainnollistamaan metsien ja pitkäikäisten puutuotteiden hiilen sidontaa ja varastoitumista.

Viestinnässä käytettiin sosiaalista mediaa, jossa sisältöjä ja tietoiskuja suunnattiin erityisesti metsänomistajille, metsäammattilaisille sekä muille kansalaisille. Lisäksi aihetta tuotiin esiin muiden hankkeiden ja tilaisuuksien kautta. Hankkeessa pidettiin yksi kutsuwebinaari. Puutuoteteollisuus sekä Sahateollisuus järjesti jäsenilleen koulutuksia.

Hanke toteutettiin vuoden 2021 aikana. Se kuului maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuuteen, jonka tavoitteena on maankäyttösektorin toimijoiden kannustaminen ilmastokestävien ratkaisuiden tekemiseen. Hanketta rahoittu lisäksi Puumiesten ammattikasvatussäätiö. Toteuttajat olivat Puutuoteteollisuus ry, Sahateollisuus ry ja Tapio Oy.

hanke luotu 27.05.2021hanke valmistunut 04.08.2023

Aihetunnisteet

puurakentaminenpuutuotteethiilivarasto