UrbanCStock

SIIRRY HANKKEEN SIVULLE »
Puurakentamisen merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnässä voidaan tarkastella useilla tasoilla. Tässä tutkimushankkeessa valittiin kolme näkökulmaa, jotka kaikki liittyvät kaupunkien keskeiseen rooliin ilmastonmuutoksen hillinnässä: kuluttaja, kiinteistöinvestoija ja kaupunkikehitys. Tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää: 1. Onko puurakentamisella toteutettuun kaupunginosaan muuttaminen kasvavilla kaupunkialueilla kuluttajan näkökulmasta panos-hyötysuhteeltaan kannattava ilmastoteko? 2. Miten puurakentamista pitäisi ohjata kaupungeissa kiinteistötalouden ja ilmastotavoitteiden näkökulmasta? Lisäksi hankkeen tavoitteena on kehittää hiilijalanjälkien ja hiilivarastojen state-of-the-art mallinnusta. Yhteiskunnallisena tavoitteena on lisätä kaupunkien, kiinteistöalan sekä kuluttajien tietoisuutta puurakentamisen ilmastohyödyistä. Hankkeen julkaisut: Amiri, A., Ottelin, J., Sorvari, J., & Junnila, S. (2020). Cities as carbon sinks—classification of wooden buildings. Environmental Research Letters, 15(9), 094076. https://doi.org/10.1088/1748-9326/aba134 Amiri, A., Emami, N., Ottelin, J., Sorvari, J., Marteinsson, B., Heinonen, J., & Junnila, S. (2021). Embodied emissions of buildings-A forgotten factor in green building certificates. Energy and Buildings, 241, 110962. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2021.110962 Ottelin, J., Amiri, A., Steubing, B., & Junnila, S. (2021). Comparative carbon footprint analysis of residents of wooden and non-wooden houses in Finland, under review. Talvitie, I., Vimpari, J., & Junnila, S. (2021). Economic feasibility of wood-based structures–improving urban carbon neutrality strategies. Environmental Research: Infrastructure and Sustainability. https://doi.org/10.1088/2634-4505/abfe05 Talvitie, Ilmari. “Price premium for wooden dwellings? Wood-based structures as a tool to enable carbon neutrality for cities” . Diplomityö, Aalto-yliopisto.

hanke luotu 18.05.2021

Aihetunnisteet

Wood constructionWooden houseCarbon storageCarbon footprintPrice premiumsustainable cities