Kierrätyspohjaiset puutuotteet ja -rakenteet Kiertotalouskorttelissa

SIIRRY HANKKEEN SIVULLE »

Helsingin Jätkäsaareen suunnitellaan ja rakennetaan vuosina 2021-2023 kiertotalouskorttelia, joka perustuu teollisesti esivalmistettuihin CLT-asuntomoduuleihin ja joka suunnitellaan kiertotalouden periaatteen mukaisesti siten, että erilaiset rakenteet ovat pitkäikäisiä, muunneltavia ja ne ovat myöhemmin helposti eroteltavissa ja uudelleenkäytettävissä. Kehityshankkeessa tutkitaan erityisesti puumateriaalin kierrätystä ja sen uusiokäyttöä osana Kiertotalouskorttelia. Kiertotalous otetaan huomioon pohjarakentamisen, viherrakenteiden, tilojen, rakenteiden, rakennusosien ja materiaalien suunnittelussa. Suunnittelun lähtökohtana ovat suljetut kierrot, kiertotalouden palvelut ja toimintamallit sekä kiertotalouden mukaisen arjen mahdollistaminen. Suunnitteluratkaisuissa otetaan huomioon myös rakennuksen käyttö- ja ylläpitovaihe. Hankkeen tavoitteena on selvittää, missä määrin uudelleenkäytettyä tai uudelleenkäytettävää puutavaraa tai -elementtejä sekä muita kierrätykseen soveltuvia materiaaleja voidaan käyttää CLT-moduulirakenteisessa korttelissa. Kierrätettävät materiaalit voivat olla puu-, betoni-, tiili-, metalli- tai muurakenteisia. Tavoitteena on löytää luontevia tapoja yhdistää puurakenteiseen kerrostaloon kierrätettäviä materiaaleja. Hankkeessa saatuja oppeja ja kokemuksia sovelletaan Kiertotalouskorttelissa. Ensimmäisessä vaiheessa luodaan kiertotalouteen pohjautuva visio kortteli-, rakennus- ja asuntosuunnittelulle. Toisessa vaiheessa laaditaan kirjallisuustutkimus, jossa esitellään puun ja muiden materiaalien uudelleenkäytön parhaita käytäntöjä rakennuksissa ja rakennuselementeissä. Kolmannessa vaiheessa hankkeessa syntyy konseptisuunnitelma, jossa kuvataan, miten puutuotteita ja -elementtejä sekä muita kierrätysmateriaaleja voidaan hyödyntää osana kerrostalon suunnittelua. Neljäs vaihe sisältää toteutussuunnitelman, jossa käydään läpi puurakenteisia osia ja puuelementtiosia, sisustuksellisia puurakenteisia kierrätysmateriaaleja sekä erityiskohteita, joissa puurakenteita voidaan soveltaa. Tuloksina syntyvät arviot siitä, miten rakennusten ja asuntojen puuosia voidaan kierrättää, mitkä ovat puun uudelleen käytön esteet ja miten niitä voidaan poistaa. Kenelle hankkeesta on hyötyä? Rakennus- ja kiinteistöalalle, julkiselle ja yksityiselle sektorille, aluerakentamiselle ja kaupunkisuunnittelulle, rakennuttajille, rakennusurakoitsijoille, arkkitehdeille ja muille suunnittelijoille sekä asukkaille ja kaupunkilaisille.

hanke luotu 04.05.2021

Aihetunnisteet