Arkkitehtuurikilpailu: Lähiökerrostalon kuoriva peruskorjaus ja lisärakentaminen puulla

Hankkeessa Helsingin kaupungin asuntotuotanto ja asemakaavoitus toteuttavat arkkitehtuurikilpailun vuonna 1977 valmistuneeseen Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) kerrostalokohteeseen Malmilla. Hankkeen valmisteluvaihe sisältää arkkitehtuurikilpailun valmistelun pitäen sisällään referenssikohteisiin tutustumisen, tutkimus- ja kehittämishankkeisiin perehtymisen, kilpailuohjelman laadinnan, ilmoittautumismenettelyn organisoinnin, osallistujien valinnan koordinoinnin sekä arkkitehtuurikilpailun aloitustilaisuuden suunnittelun. Toinen vaihe sisältää arkkitehtuurikilpailun aloitustilaisuudesta päätöstilaisuuteen. Kohde sijaitsee osoitteessa Karviaistie 12. Kutsukilpailun osallistujat suunnittelevat kohteen peruskorjauksen, julkisivukorjauksen ja lisärakentamisen mahdollisimman paljon puuta käyttäen. Suunnitelmien tulee olla kustannustehokkaita ja toteutuskelpoisia niin, että peruskorjaukselle ja lisärakentamiselle saa korkotuetun Ara-lainan. Kilpailun kriteerejä kustannusten lisäksi ovat arkkitehtoninen laatu sekä hiilijalanjälki ja -kädenjälki. Kilpailuehdotukset esitellään Puupäivässä marraskuussa 2020 ja voittaja julkistetaan kaikille avoimessa seminaarissa talvella 2020–2021. Hanke edistää kiertotaloutta puun käytössä niin, että elinkaarensa päähän tulevan rakennuksen ikää jatketaan puuosia käyttäen. Samalla rakennuksen energiatehokkuus paranee ja maankäytön tehokkuus kasvaa.

hanke luotu 26.04.2021

Aihetunnisteet