Puu tulee kaupunkiin

Puu tulee kaupunkiin. Kaupunkien kokemukset puukerrostalojen kaavoituksesta ja asemakaavojen toteutuspoluista. Tutkimus- ja kehityshankkeessa etsitään puurakentamisen kaavoitushankkeiden toteutumista edistäviä käytäntöjä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kaavojen sisältö ja toteutustavat, tontinluovutuskäytännöt, rakennusvalvonnan roolit tai kaavojen sijaintitekijät. Menetelmänä on koota vertailutietoa ja kokemuksia kaupunkien tähänastisesta puurakennusten kaavoituksesta ja hankkeiden toteutuspoluista. Hankkeeseen osallistuvat kaupungit ovat Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Lahti, Porvoo, Rauma, Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vantaa. Tarkastelussa otetaan huomioon kaupunkien yksilöllisyys. Puurakentamisen kaavoituksen lähtökohdat vaihtelevat kaupungeittain. Syitä ovat esimerkiksi keskustan suhde väljempiin reuna-alueisiin, olemassa oleva asuntokanta, haja-asutusalueen koko kuntaliitosten jälkeen, sijainti kasvavalla tai supistuvalla seudulla ja vastaavasti asuntojen kysyntä. Myös kaupunkien kaavoitusjärjestelmät ja toimintamallit ovat yksilöllisiä. Hanke toteutetaan ottamalla tarkasteluun kaavaesimerkkejä kymmenestä kaupungista, joissa on kaavoitettu ja edistetty puurakentamista. Tutkimusmateriaalina käytetään kaavoituksen, rakennusvalvonnan ja toteuttajatahojen haastatteluja sekä kaavamateriaalia. Tarkasteluun otetaan puurakentamisen tähänastisia kaavoja ja hankkeita, jotka ovat toteutuneet tai voineet myös jäädä toteutumatta. Hanke tukee erityisesti puukerrostalojen kaavoitusta, koska se on volyymiltaan merkittävää, osa kuntien kaavoituksen perustoimintaa, ja koska asumisolojen järjestäminen on kuntien tärkeimpiä tehtäviä. Hankkeen tulokset kootaan avoimeksi, selkeästi jäsennetyksi oppaan tyyppiseksi julkaisuksi sekä yksityiskohtaisemmaksi raportiksi. Tutkimuksen rahoittavat ympäristöministeriö ja osallistuvat kaupungit. Ympäristöministeriö on myöntänyt hankkeelle rahoitusta Puurakentamisen ohjelman Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelmasta.

hanke luotu 21.04.2021

Aihetunnisteet

puurakennuksetpuukerrostalotkaupunkisuunnittelukaavoitus