Puu tulee kaupunkiin

Puu tulee kaupunkiin. Kaupunkien kokemukset puukerrostalojen kaavoituksesta ja asemakaavojen toteutuspoluista.

Tutkimus- ja kehityshankkeessa etsittiin puurakentamisen kaavoitushankkeiden toteutumista edistäviä käytäntöjä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kaavojen sisältö ja toteutustavat, tontinluovutuskäytännöt, rakennusvalvonnan roolit tai kaavojen sijaintitekijät. Hankkeessa koottiin vertailutietoa ja kokemuksia kaupunkien tähänastisesta puurakennusten kaavoituksesta ja hankkeiden toteutuspoluista. Hankkeeseen osallistuvat kaupungit olivat Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Lahti, Porvoo, Rauma, Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vantaa. Tarkastelussa otettiin huomioon kaupunkien yksilöllisyys.

Puurakentamisen kaavoituksen lähtökohdat vaihtelevat kaupungeittain. Syitä ovat esimerkiksi keskustan suhde väljempiin reuna-alueisiin, olemassa oleva asuntokanta, haja-asutusalueen koko kuntaliitosten jälkeen, sijainti kasvavalla tai supistuvalla seudulla ja vastaavasti asuntojen kysyntä. Myös kaupunkien kaavoitusjärjestelmät ja toimintamallit ovat yksilöllisiä. Hanke toteuttiin ottamalla tarkasteluun kaavaesimerkkejä ja muuta materiaalia kymmenestä kaupungista, joissa on kaavoitettu ja edistetty puurakentamista. Tutkimusmateriaalina käyttiin kaavoituksen, rakennusvalvonnan ja toteuttajatahojen haastatteluja sekä kaavamateriaalia. Hankkeet ovat voineet toteutua tai myös jäädä toteutumatta. Hanke tukee erityisesti puukerrostalojen kaavoitusta, koska se on volyymiltaan merkittävää, osa kuntien kaavoituksen perustoimintaa, ja koska asumisolojen järjestäminen on kuntien tärkeimpiä tehtäviä.

Hankkeen tulokset koottiin avoimeksi, selkeästi jäsennetyksi oppaan tyyppiseksi julkaisuksi sekä yksityiskohtaisemmaksi raportiksi. Tutkimuksen rahoittivat ympäristöministeriö ja osallistuvat kaupungit. Ympäristöministeriö on myöntänyt hankkeelle rahoitusta Puurakentamisen ohjelman Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelmasta.

https://puuinfo.fi/rakennuttaminen/tahtotilasta-hankkeeksi/

hanke luotu 21.04.2021hanke valmistunut 30.09.2022

Aihetunnisteet

puurakennuksetpuukerrostalotkaupunkisuunnittelukaavoitus