Puuosaamista Pirkanmaalle

SIIRRY HANKKEEN SIVULLE »

Kolikon molemmat kääntöpuolet katetaan Puuosaamista Pirkanmaalle hankkeessa, toteuttaaksemme vähähiilista ja kestävää rakentamista. Osaaminen (Koulutus), kuntien hankinnat (asiakas/tilauskanta) sekä näiden välissä yritykset toteuttamassa ja kantamassa liiketaloudelliset riskit.  

Puuosaamista Pirkanmaalle hankkeessa selvitetään yhteistyössä mikro- ja pk-yritysten kanssa puurakentamisen alan koulutustarpeita ja kehitetään alan koulutustarjontaa kaikki oppilaitostasot huomioiden. Tampereen yliopisto (TAU),Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja Tampereen seudun ammattioppilaitos (Tredu) kokoavat koulutuspaketteja, joita testataan omaehtoisissa pilottikoulutuksissa.

Ekokumppanit Oy on puolueeton toimija (Tampereen kaupungin tytäryhtiö ja sidosryhmäyksikkö) on hankkeen päätoteuttaja. Metsäkeskuksella on vahva side alueen puurakentamisen nykyiseen yrityskenttään sekä Pirkanmaan alueen puurakentamisen nykytilanteeseen ja tulevaisuuden tarpeisiin.

Hankkeen toimenpiteet on jaettu viiteen työpakettiin:

-Työpaketti 1: Puurakennesuunnittelijaksi tähtäävän täydennyskoulutuspaketit (TAU)

-Työpaketti 2: Insinöörien ja arkkitehtien jatkokoulutus (suunnittelijat, rakennuttajat, urakoitsijat, valvojat sekätyönjohtajat)(TAMK ja TAU)

-Työpaketti3: Työmaa-ammattilaisten perus-, jatko- ja muuntokouluttaminen puuelementtirakentamisessa (Tredu)

-Työpaketti 4: Hankintaosaamisen koulutusmallin kehittäminen (Ekokumppanit)

-Työpaketti 5: Projektinhallinta, viestintä ja verkostoituminen (Ekokumppanit)

Rahoitus:
-Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto ohjelma. (ESR ja Keski-Suomen ELY).
-Hankekoodi S22362
-Hankkeen budjetti 799483 euroa
-hankeaika 1.2.2021-31.2022  

hanke luotu 16.04.2021

Aihetunnisteet

puuosaamistakestävä rakentaminenvähähiilinen rakentaminenpuurakentaminenhankintaosaaminen