Gadolin Älykylä® -puutaloalueiden uusi aika

SIIRRY HANKKEEN SIVULLE »

Hankkeessa kehitettiin kokeiluluontoisesti asumisen laatua ja rakennusterveyttä edistävä puurakenteinen kestävän
asumisen asuinalue, jossa puurakentamiseen yhdistetään älyteknologia, energiaomavaraisuus ja sosiaalisen pääoman lisääminen. Toteutettavia älyteknologian sovelluksia ovat muun muassa älykäs taloteknologia, rakenteisiin integroidut energiantuotantoratkaisut, uusiutuvan energian tuotanto (aurinko, geoterminen), energian jakelu ja kausivarastointi, energian aluetason optimointi ja hukkalämmön hyödyntäminen. Näistä sosiaalisen pääoman lisääminen, sekä energian jakelun ja kausivarastoinnin suunnittelu tehtiin hankkeen ulkopuolisena työnä hankkeen kanssa samanaikaisesti.

Hankkeella pyrittiin löytämään sellaiset puurakentamisen, energian ja älyteknologian yhdistävät ratkaisut, jolla
voidaan rakentaa täysin hiilineutraaleja puutaloalueita. Suunniteltu kokonaisratkaisu varastoi hiiltä rakennusten
rakenteisiin ja lisäksi mahdollistaa hiilineutraalin asumisen koko elinkaaren ajan. Hanke pyrki löytämään todistettavia
ja lukuisiin kohteisiin monistettavia ratkaisuja puurakentamisen kasvua hidastavaan ongelmaan rakennusten energiatehokkuudesta ja sitä kautta vähähiilisyydestä. Hanke osoitti, että täysin hiilineutraalien puutaloalueiden rakentaminen on mahdollista jo tänään.

Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa puurakentamisen ja asumisen vähähiilisyyden kehittämisessä kokonaan tai osittain. Hankkeen tulokset ja hankkeen kanssa samanaikaisesti kehitettävät ratkaisut pilotoidaan hankkeen jälkeen Mynämäelle perustettavassa Gadolin Älykylässä ja tuloksia voidaan hyödyntää uusien asuinalueiden perustamisessa kaikilla rakentamisen tavoilla sekä Suomessa, että ulkomailla.

hanke luotu 09.04.2021hanke käynnistetty 09.04.2021hanke valmistunut 16.11.2022

Aihetunnisteet

ÄlykyläSmart VillageGadolinMynämäkiSustainabilitySmart livingPuurakentaminenKestävyysWoodEnergyHousing