Gadolin Älykylä®

SIIRRY HANKKEEN SIVULLE »

Hankkeessa kehitetään kokeiluluontoisesti asumisen laatua ja rakennusterveyttä edistävä puurakenteinen kestävän
asumisen asuinalue, jossa puurakentamiseen yhdistetään älyteknologia, energiaomavaraisuus ja sosiaalisen pääoman
lisääminen. Toteutettavia älyteknologian sovelluksia ovat muun muassa älykäs taloteknologia, rakenteisiin integroidut energiantuotantoratkaisut, uusiutuvan energian tuotanto (aurinko, geoterminen), energian jakelu ja kausivarastointi, energian aluetason optimointi ja hukkalämmön hyödyntäminen. Näistä sosiaalisen pääoman lisääminen, sekä energian jakelun ja kausivarastoinnin suunnittelu tehdään hankkeen ulkopuolisena työnä hankkeen kanssa samanaikaisesti.

Hankkeen yhteydessä konsortion tavoitteena on luoda
asuinalueille ympäristövaikutusten arviointiin laskentamenetelmä ja arviointityökalu, jolla voidaan arvioida luotettavasti asuinaluekohtainen hiilijalanjälki ja vertailla erilaisia alueita keskenään.


Hankkeella pyritään löytämään sellaiset puurakentamisen, energian ja älyteknologian yhdistävät ratkaisut, jolla
voidaan rakentaa täysin hiilineutraaleja puutaloalueita. Suunniteltava kokonaisratkaisu varastoi hiiltä rakennusten
rakenteisiin ja lisäksi mahdollistaa hiilineutraalin asumisen koko elinkaaren ajan. Hanke pyrkii löytämään todistettavia
ja lukuisiin kohteisiin monistettavia ratkaisuja puurakentamisen kasvua hidastavaan ongelmaan rakennusten energiatehokkuudesta ja sitä kautta vähähiilisyydestä.


Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa puurakentamisen ja asumisen vähähiilisyyden kehittämisessä kokonaan tai osittain. Hankkeen tulokset ja hankkeen kanssa samanaikaisesti kehitettävät ratkaisut pilotoidaan hankkeen jälkeen Mynämäelle perustettavassa Gadolin Älykylässä.

hanke luotu 09.04.2021hanke käynnistetty 09.04.2021

Aihetunnisteet

ÄlykyläSmart VillageGadolinMynämäkiSustainabilitySmart livingPuurakentaminenKestävyysWoodEnergyHousing