Teollisen puurakentamisen oppimateriaalihanke – tPUUr

tPUUr-hanke tuottaa teollisen puurakentamisen oppimateriaalia 2. asteen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opettajien käyttöön sekä materiaalia työmaatoimintojen työnjohdon FISE-pätevyyskoulutukseen. Kokonaisuus kattaa koko prosessin puumateriaalista, suunnittelusta, teollisesta valmistuksesta ja työmaatoiminnoista aina ympäristövaikutuksiin, puurakennusten korjaamiseen ja rakentamistalouteen. Hankkeen toteuttaa Puuinfon kumppaneina Ammattiopisto Lappia, TTS-Työtehoseura, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto sekä Puutuoteteollisuus ry. Puuinfon asiantuntijana toimii Tero Lahtela.

Hanke valmistuu elokuussa 2022.

Aihealueet ja vastuuhenkilöt:

1. Puu rakennusmateriaalina - Tomi Toratti, Puutuoteteollisuus 

2. Teolliset rakennusjärjestelmät - Tero Lahtela, Ins.tsto Lahtela (Puuinfo) 

3. Arkkitehtisuunnittelu - Markku Karjalainen, TAU 

4. Rakennesuunnittelu - Tero Lahtela, ins.tsto Lahtela (Puuinfo)

5. LVIS-suunnittelu - Mauri Konttila, Metropolia 

6. Rakennusfysiikka - Jani Pitkänen, XAMK 

7. Teollinen esivalmistus - Martti Mylly, Lappia 

8. Asennus- ja työmaatoiminnot - Mikko Myller, TTS 

9. Standardisointi ja rakennustuotteiden tuotehyväksyntä - Tomi Toratti, Puutuoteteollisuus 

10. Puurakentamisen ympäristövaikutukset - Matti Mikkola, Puutuoteteollisuus 

11. Puurakennuksen korjaaminen ja puulla korjaaminen - Markku Karjalainen, TAU 

12. Rakentamistalous, projektihallinto ja johtaminen - Anu Turunen, Puuinfo  

13. Kielentarkastus, graafinen ilme, kuvitus ja taitto - Anu Turunen, Puuinfo 

14. Digitaalisen alustan kehittäminen - Anu Turunen, Puuinfo 

15. Viestintä - Anu Turunen, Puuinfo 

16. Koordinointi - Anu Turunen, Puuinfo 

hanke luotu 16.02.2021

Aihetunnisteet

koulutusoppimateriaaliteollinen puurakentaminen