PuuPiHi - Puun pintahiiltoprosessin kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on kehittää puun pintahiiltämisprosessia ja tuottaa tietoa, jonka avulla pintahiiltomenetelmästä voidaan edelleen kehittää teollinen valmistusprosessi ja kaupallisia tuotteita.

Hankkeen tuloksena saadaan uutta tietoa puun hiiltämisestä ja sen vaikutuksesta puu-materiaalin ominaisuuksiin. Pintahiiltämis-prosessia ja koelaitteistoa kehitetään teollisen prosessin näkökulmasta ja laitteistolla modifioidaan koekappaleita, joiden ominaisuudet selvitetään eri tutkimus-menetelmillä.

Hankkeessa tutkitaan myös kierrätys-materiaalien käyttöä hiillettyjen tuotteiden raaka-aineena. Kierrätysraaka-ainetta hyödyntämällä voidaan pidentää alkuperäisen puumateriaalin elinkaarta ja sitoa sen sisältämä biogeeninen hiili pidemmäksi aikaa puutuotteisiin.

Toimenpiteiden tuloksena saadaan tietoa puumateriaalista, pintahiiltoprosessista ja hiiltämällä valmistettujen tuotteiden ominaisuuksista.

Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää suoraan pintahiiltomenetelmän kehittämisessä ja kaupallistamisessa.

 

Hankehakemus rahoittajalla hyväksytty.

EAKR rahoitettu tutkimushanke 01.01.2021-31.12.2022

 

Jos aihe kiinnostaa, niin ota yhteytttä!

 

Hannu Turunen

Projektipäällikkö

hannu.turunen@xamk.fi

hanke luotu 21.10.2020hanke käynnistetty 24.03.2021

Aihetunnisteet

Hiiltäminen