Puutuotteet vähähiilisessä taloudessa: Substituutioprosessien dynamiikka ja niiden ilmastovaikutukset (SubWood)

Kansainväliset kestävän kehityksen tavoitteet kuten Pariisin ilmastosopimus ja YK:n Kestävän Kehityksen Tavoitteet nojaavat osittain ympäristölle vahingollisten tuotteiden ja tuotantoprosessien korvaamiseen vähemmän ympäristöä rasittavilla vastineilla. Projektin tavoitteena on selittää globaalien markkinoiden substituutioprosesseja teorian ja empiirisen aineiston kautta, sekä mallintaa muuttuvien markkinarakenteiden vaikutuksia erityisesti hiilitaseisiin metsäsektorimalleja hyödyntäen. Metsäteollisuusmarkkinoiden substituutioprosessien syvällisemmän ymmärtämisen lisäksi projekti antaa eväitä hahmottaa ja haarukoida metsäsektorin potentiaalia globaalien ilmastonmuutoksen hillinnän tavoitteiden kontekstissa. Projekti keskittyy niihin markkinoihin, joilla merkittävä päästöjen vähentäminen muilla tavoin kuin tuotantoprosesseja korvaamalla näyttää epätodennäköiseltä, mikä edesauttaa tehokkaiden puunkäyttömuotojen määrittelemistä vähähiilisessä taloudessa.

hanke luotu 20.08.2020

Aihetunnisteet

ilmastonmuutospuutuotteetrakennemuutossubstituutio