Kaakon puurakentaminen kasvuun

SIIRRY HANKKEEN SIVULLE »

Päämäärä:

Kokoaa julkishallinnon ja yritysten verkoston edistämään puutuotteiden käyttöä  Kaakkois-Suomen rakentamis- ja infrahankkeissa ja luo tahtotilaa tavoitteellisen kehitystyön jatkamiselle.

Kohderyhmät:

JULKISET TOIMIJAT
PUUTUOTEALAN YRITYKSET
RAKENNUSALAN YRITYKSET

Tavoitteet:
1. Tarjoaa tietoa, edistää osaamista ja yritystoimintaa
2. Lisää puun käyttöä rakennushankkeissa
3. Käynnistää puurakentamisen ohjelmatyö Kaakon alueella

Lisätavoitteet:

- Tuoda esille esimerkkikohteet
- Aktivoida kuntia ja yrityksiä yhteistyöhön
- Selvittää puutuotetarjonta ja alueelle sopiva ekoasumisen malli
- Esitellä Lähipuu-tuotemerkkiä
- Toteuttaa vaikutusten arviointeja, ympäristöselosteita ja hiilibudjetointeja
- Esitellä puun terveys- ja hyvinvointivaikutuksia
- Lisätä viihtyvyyttä ja ekotehokkuutta puunkäytöllä yhteiskäyttöalueilla

Hyödyt kohderyhmille:

JULKISILLE TOIMIJOILLE:

  • Tietolähteet puurakentamisesta tutummaksi
  • Tuleviin säännöksiin valmistautuminen
  • Rakentamisen ilmastovaikutusten minimointi

PUUTUOTEALAN YRITYKSILLE:

  • Tuote- ja palvelutarjonta sekä argumentit paremmin esille
  • Uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen verkoston kautta
  • Alueen puualan arvostuksen ja osaamisen kasvattaminen

RAKENNUSALAN YRITYKSILLE:

  • Esimerkkikohteiden näkyvyys lisääntyy
  • Alkuvaiheen tietoa suunnitelmista ja kaavoituksen mahdollisuuksista
  • Rakennushankkeen yhteistyö- ja toimenpidesuunnitelma selkeyttää prosessia

hanke luotu 29.05.2020

Aihetunnisteet

puurakentaminenohjelmatyöKaakkois-Suomipuutuoteekoasuminenlähipuupuukouluwood productswood constructionSouth East Finland